Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-05-25 13:31:25
Powrót do projektu

Zrozumieć psa - cykl spotkań z behawiorystą/trenerem w Psim Parku

status: Trwa ocena


Zorganizowanie na terenie Psiego Parku 2 edycji po 6 spotkań czterogodzinych z behawiorystą/trenerem (łącznie 48 godzin). Cel: większa świadomość opiekunów psów = większe bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców. Nauczymy się interpretować język ciała psów, ich mowę poprzez uważną obserwację ich postawy, ruchów oraz wydawanych dźwięków. Dzięki tej umiejętności jesteśmy w stanie zapanować nad zachowaniem psa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0476803779602
szerokość geograficzna: 52.3025507024557

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Psi Park - numer obrębu 40801 działka nr 80 rejon ulic Ostródzka - Rzepichy - Kowalskiego lub inna lokalizacja, na której zrealizowany zostanie Psi Park

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania odbywać się będą na terenie Psiego Parku


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką, przede wszystkim opiekunów psów ale także osób, które psów nie posiadają ale chciałyby poszerzyć swoją wiedzę . Spotkania będą się odbywać na terenie Psiego Parku raz w tygodniu przez 4 godziny w tzw. „miesiącach letnich”. Ilość spotkań –12 – 2 edycje po 6 spotkań, każde spotkanie – 4 godziny


Pełny opis projektu

Zorganizowanie na terenie Psiego Parku 2 edycji po 6 spotkań, każde spotkanie po 4 godziny, z behawiorystą/trenerem (łącznie 48 godzin). Cel: większa świadomość opiekunów w zakresie prawidłowej komunikacji z psem ze szczególnym naciskiem na umiejętność unikania konfliktów i zachowań niepożądanych na wybiegu dla psów Uzyskamy wskazówki jak interpretować język ciała psów, ich mowę poprzez uważną obserwację ich postawy, ruchów oraz wydawanych dźwięków. Poznamy sygnały uspokajające oraz uzyskamy wskazówki praktyczne do nauki podstawowych komend oraz zabaw "czworonogów". Przewiduje się w każdej edycji 1 cykl 2 spotkań dla nowicjuszy – osób które nie mają jeszcze psa i zastanawiają się nad przyjęciem czworonoga pod swój dach oraz 1 cykl 4 spotkań dla właścicieli psów. Szczegółowa tematyka każdego cyklu zostanie opracowana przez specjalistę- behawiorystę w taki sposób aby stanowił on spójną całość. Cykl dla nowicjuszy będzie poświęcony m. in. zagadnieniom doboru właściwej rasy psa do człowieka oraz obowiązkom przyszłego właściciela zwierzęcia. Cykl dla właścicieli psów będzie uwzględniał m. in. komunikację z psem, psie potrzeby, sposoby ich realizacji , konsekwencje braku realizacji tych potrzeb przez opiekuna, obowiązki właściciela psa, propozycje ćwiczeń utrwalających przekazaną wiedzę teoretyczną. Podczas każdego spotkania, po omówieniu tematu behawiorysta będzie udzielał porad w indywidualnych sprawach zgłaszanych przez uczestników. Tematyka realizowana podczas drugiego cyklu spotkań może ulec modyfikacji na podstawie doświadczeń z cyklu pierwszego oraz uwag opiekunów psów.

W spotkaniach uczestniczyć mogą tak opiekunowie psów jak i wszyscy zainteresowani.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cykl spotkań z behawiorystą/trenerem ma na celu polepszenie relacji człowiek - pies oraz pies - pies, nawiązanie prawidłowej komunikacji, omówienie zachowań, które będą akceptowane przez obie strony, które będą dla obu stron korzystne i bezpieczne. Jednocześnie większa świadomość opiekunów to większa ilość odpowiedzialnych opiekunów oraz bezpieczna i niekonfliktowa zabawa psów w Psim Parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie prowadzących zajęcia: behawiorysty/trenera oraz asystenta

2X 6 spotkańx4 godzinyx400 zł= 19 200 zł

Koszty promocji 1 500 zł

Łącznie 20 700 zł


Całkowity koszt projektu: 20 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki