Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 21:05:22
Powrót do projektu

Nasza Saska Kępa - swobodna jazda rowerem po osiedlu i łatwy dojazd na Plażę dla mieszkańców

status: Zgłoszony


Wybudowanie rampy dla rowerów pomiędzy ulicą Walecznych a Wałem Miedzeszyńskim, budowa przejazdów rowerowych po wschodniej stronie Wału w rejonie Mostu Poniatowskiego oraz dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu dla rowerów na Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Na ulicy Wał Miedzeszyński (przy Moście Poniatowskiego, jak i przy Krynicznej), Walecznych, Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych 24/h dla każdego


Pełny opis projektu

Projekt polega na

- wybudowaniu rampy dla rowerów pomiędzy ulicą Walecznych a Wałem Miedzeszyńskim,

- budowie przejazdów rowerowych po wschodniej stronie Wału w rejonie Mostu Poniatowskiego wraz z budową drogi rowerowej pomiędzy Walecznych a północnym zjazdem z Mostu Poniatowskiego (po stronie wschodniej Wału),

- dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu dla rowerów na Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej

- poszerzeniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego po stronie wschodniej w rejonie przystanku Kryniczna poprzez zwężenie pasów ruchu do 3 metrów każdy (obiecnie mają łącznie 10 metrów, a mogą mieć 9 metrów), a ten 1 metr się wykorzysta pod ciąg pieszo-rowerowy, który ma obecnie 1,25 m i jest niebezpieczny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trudno jest wyjechać z Saskiej Kępy w kierunku północnym, gdzie są miejsca rozrywki, plaża itp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rampa zjazdowa 80 000 zł

drogo rowerowe na Wale 60 000 zł

korekta ekranów - 20 000 zł

przejazdy i wspólne blendy 10 000 zł x 2 = 20 000 zł

Kontraruch - 80 000 zł rezerwa

poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale przy Krynicznej 20 000 zł

Łącznie 280 000


Całkowity koszt projektu: 280 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • bp2018 saska kepa.bmp