Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-05-19 13:36:19
Powrót do projektu

Nasza Saska Kępa - swobodna jazda rowerem po osiedlu i łatwy dojazd na Plażę dla mieszkańców

status: Zgłoszony
Wybudowanie rampy pomiędzy ulicą Walecznych a Wałem Miedzeszyńskim, budowa przejazdów rowerowych po wschodniej stronie Wału w rejonie Mostu Poniatowskiego oraz dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu dla rowerów na Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej


poszerzenia drogi dla rowerów i pieszych w ul. Wał Miedzeszyński

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Na ulicy Wał Miedzeszyński (przy Moście Poniatowskiego, jak i przy Krynicznej), Walecznych, Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej Kryniczna)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych 24/h dla każdego


Pełny opis projektu

Projekt polega na - wybudowaniu rampy pomiędzy ulicą Walecznych a Wałem Miedzeszyńskim, - budowie przejazdów rowerowych po wschodniej stronie Wału w rejonie Mostu Poniatowskiego wraz z budową drogi rowerowej pomiędzy Walecznych a północnym zjazdem z Mostu Poniatowskiego (po stronie wschodniej Wału), - dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu dla rowerów na Niekłańskiej, Szczuczyńskiej, Meksykańskiej, Wandy, Dąbrowieckiej, Katowickiej, Poselskiej, Królowej Aldony, Styki, Nobla, Obrońców, Łotewskiej, Berezyńskiej, Czeskiej, Lipskiej, Estońskiej, Finlandzkiej i Jakubowskiej

- poszerzeniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego po stronie wschodniej w rejonie przystanku Kryniczna poprzez zwężenie pasów ruchu do 3 metrów każdy (obiecnie mają łącznie 10 metrów, a mogą mieć 9,5 metrów), a ten 1 metr się wykorzysta pod ciąg pieszo-rowerowy, który ma obecnie 1,25 m i jest niebezpieczny. Dopuszcza się stworzenie alternatywnego dojazdu poprzez ul. Jakubowską i Łotewską (dociągnięcie infrastruktury rowerowej zamiast od Walecznych to od Jakubowskiej)

Konieczność przebudowy krawędzi jezdni na odc. ok 100 m dla zachowania geometrii zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na odcinku tym wyznaczono przystanek autobusowy, wymagający dostosowania do obecnych wymagań Zarządu Transportu Miejskiego, oraz zlokalizowano dwa wpusty kanalizacyjne, które wymagają przesunięcia. Szacunkowy koszt wykonania ww. robót wyniesie 100 000 zł.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trudno jest wyjechać z Saskiej Kępy w kierunku północnym, gdzie są miejsca rozrywki, plaża itp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRampa zjazdowa 80 000 zł drogo rowerowe na Wale 60 000 zł korekta ekranów - 20 000 zł przejazdy i wspólne blendy 10 000 zł x 2 = 20 000 zł Kontraruch - 80 000 zł

poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale przy Krynicznej 20 100 000 zł Łącznie 280 000


Całkowity koszt projektu: 280 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • bp2018 saska kepa.bmp