Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-05-19 14:03:19
Powrót do projektu

Nasza Saska Kępa - swobodna jazda rowerem po osiedlu i łatwy dojazd na Plażę dla mieszkańców

Poprawa bezpieczestwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik

status: Zgłoszony


poszerzenia drogi dla rowerów i pieszych w ul. Wał Miedzeszyński

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Na ulicy Wał Miedzeszyński (Kryniczna)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych 24/h dla każdego


Pełny opis projektu

Projekt polega na

- poszerzeniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego po stronie wschodniej w rejonie przystanku Kryniczna poprzez zwężenie pasów ruchu do 3 metrów każdy (obiecnie mają łącznie 10 metrów, a mogą mieć 9,5 metrów), a ten 1 metr się wykorzysta pod ciąg pieszo-rowerowy, który ma obecnie 1,25 m i jest niebezpieczny.

Konieczność przebudowy krawędzi jezdni na odc. ok 100 m dla zachowania geometrii zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na odcinku tym wyznaczono przystanek autobusowy, wymagający dostosowania do obecnych wymagań Zarządu Transportu Miejskiego, oraz zlokalizowano dwa wpusty kanalizacyjne, które wymagają przesunięcia. Szacunkowy koszt wykonania ww. robót wyniesie 100 000 zł.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Trudno jest wyjechać z Saskiej Kępy w kierunku północnym, gdzie są miejsca rozrywki, plaża itp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale przy Krynicznej 100 000 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki