Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:27:23
Powrót do projektu

Przyjazne Czyste i Mirów - nowe nasadzenia drzew oraz poprawa bezpieczeństwa

status: Zgłoszony


Nasadzenia drzew oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

cały obszar plus przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej), Twardą.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Świeżym powietrzem oddychają wszyscy. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.


Pełny opis projektu

Projekt polega na nasadzeniu drzew w całym obszarze.Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:- Brylowska,

- Zegadłowicza,

- Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),

- Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),

- Twarda.Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.Wybrane zostały przejścia wzdłuż ciągu ul. Prostej i Kasprzaka, bo są uczęszczane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów. Prowadzi tędy główna i jak na razie jedyna trasa rowerowa z zachodu Warszawy do centrum. Na przejazdach przez Brylowską, Zegadłowicza i Twardą dochodziło już do wypadków rowerowych spowodowanych nieprawidłowym przejeżdżaniem przejazdu przez kierowców samochodów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejścia przez Korczaka "wózkowiczom" i poprawi jakość głównej trasy rowerowej z zachodu Warszawy do centrum.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa - 50 000 złPrzejazdy:

Wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 32,5 tys. zł*. x 6 lokalizacji = 195 tys. zł

Dokumentacja projektowa: 5 tys. x 6 lokalizacji = 30 tys. zł.Razem: 225 tys. zł* Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi: wyniesienie przejścia - 10 tys. zł; dostosowanie odwodnienia - 25 tys. zł; oznakowanie drogowe pionowe - 6 tys. zł; oznakowanie poziome - 4 tys. zł. W przypadku przejść i przejazdów, których dotyczy projekt, można przyjąć, że konieczność dostosowania odwodnienia występuje w co drugim przypadku. Dodatkowo, na ul. Korczaka przejście dla pieszych już jest częściowo wyniesione.Łącznie 50 000 zł plus 225 000 zł czyli 275 000 zł


Całkowity koszt projektu: 275 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • bp2018 czyste mirow przejscia.jpg
  • bp2018 wyniesione przejazdy.pdf