Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 19:49:21
Powrót do projektu

Przyjazne Czyste i Mirów - nowe drzewa, poprawa bezpieczeństwa

status: Zgłoszony


Nasadzenia drzew na Złotej oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcamiPoprawa warunków pieszych w Al. Solidarności.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

cały obszar plus przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej), Twardą, Złota, Al. Solidarności

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Świeżym powietrzem oddychają wszyscy. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.


Pełny opis projektu

Projekt polega na nasadzeniu drzew w całym obszarze.Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:- Brylowska,

- Zegadłowicza,

- Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),

- Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),

- Twarda.Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku. Wybrane zostały przejścia wzdłuż ciągu ul. Prostej i Kasprzaka, bo są uczęszczane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów. Prowadzi tędy główna i jak na razie jedyna trasa rowerowa z zachodu Warszawy do centrum. Na przejazdach przez Brylowską, Zegadłowicza i Twardą dochodziło już do wypadków rowerowych spowodowanych nieprawidłowym przejeżdżaniem przejazdu przez kierowców samochodówPonadto projekt przewiduje wytworzenie nowych szpalerów drzew w ul. Złotek pomiędzy Twardą a Al. Jana Pawła II nasadzenia drzew z krzewami (mniej więcej tak jak ma być na Świętokrzyskiej w tym roku.Dodatkowo projekt przewiduje przerzucenie miejsc parkingowych z chodnika al. Solidarności po stronie południowej pomiędzy Żelazną a Sądem na jezdnię. Będą 2 pasy do ruchu zamiast obecnych 3. Będzie metro, nie będzie potrzebny buspas.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejścia przez Korczaka "wózkowiczom" i poprawi jakość głównej trasy rowerowej z zachodu Warszawy do centrum. Chodzenie po ulicach Woli będzie przyjemniejsze (zielono i szersze chodniki).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychDrzewa - 50 na Złotej - 40 drzew po 2000 zł to 80000, nowe misy 80000 zł, 160 000 zł

Przesunięcie samochodów na jezdnię (nowy projekt organizacji ruchu i oznakowanie) - 20 000 złPrzejazdy:

Wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 32,5 tys. zł*. x 6 lokalizacji = 195 tys. zł

Dokumentacja projektowa: 5 tys. x 6 lokalizacji = 30 tys. zł.

Razem: 225 tys. zł* Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi: wyniesienie przejścia - 10 tys. zł; dostosowanie odwodnienia - 25 tys. zł; oznakowanie drogowe pionowe - 6 tys. zł; oznakowanie poziome - 4 tys. zł. W przypadku przejść i przejazdów, których dotyczy projekt, można przyjąć, że konieczność dostosowania odwodnienia występuje w co drugim przypadku. Dodatkowo, na ul. Korczaka przejście dla pieszych już jest częściowo wyniesione.Łącznie 50 000 zł plus 225 000 zł czyli 275 000 złRazem 160 000 zł plus 20 000 zł plus 275 000 zł to 455 000 zł


Całkowity koszt projektu: 275 455 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie drzew - 5000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

 • bp2018 czyste mirow przejscia.jpg
 • wyniesione przejazdy.pdf
 • zlota zielona.png
 • zielona ulica.jpg
 • 845 przyjazne czyste i mirow bezpieczne przejazdy.pdf