Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-26 12:15:26
Powrót do projektu

Przyjazne Czyste i Mirów - nowe drzewa, poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka

status: Zgłoszony Nasadzenia drzew na Złotej oraz poprawa


Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Poprawa warunków pieszych w Al. Solidarności.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97193479537964
szerokość geograficzna: 52.22856172550602

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


.

Lokalizacja projektu

przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej)
Solidarności , Twardą, Złota, Al
.

Lokalizacja projektu

przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej)

Lokalizacja projektu

przejścia i przejazdy wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez: Brylowską, Zegadłowicza, Korczaka, Wronią (po obu stronach Prostej).

Istotne informacje o lokalizacji

cały obszar plus

Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

 • Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.

  Świeżym powietrzem oddychają wszyscy.

  Pełny opis projektu

  Projekt

  polega na nasadzeniu drzew w całym obszarze. Projekt

  Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.

  poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:  - Brylowska,

  - Zegadłowicza,

  - Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),

  - Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),

  Ponadto projekt przewiduje wytworzenie nowych szpalerów drzew w ul. Złotek pomiędzy Twardą a Al. Jana Pawła II nasadzenia drzew z krzewami (mniej więcej tak jak ma być na Świętokrzyskiej w tym roku. Dodatkowo projekt przewiduje przerzucenie miejsc parkingowych z chodnika al. Solidarności po stronie południowej pomiędzy Żelazną a Sądem na jezdnię. Będą 2 pasy do ruchu zamiast obecnych 3. Będzie metro, nie będzie potrzebny buspas. - Twarda.

  Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.

  poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:  - Brylowska,

  - Zegadłowicza,

  - Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),

  - Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),

  Pełny opis projektu

  Projekt

  Projekt poprawi bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż ciągu Kasprzaka - Prosta przez następujące ulice:  - Brylowska,

  - Zegadłowicza,

  - Korczaka (tu już jest próg spowalniający, ale z "fosą" między przejściem a chodnikiem, w której utykają kółka wózków - wymaga korekty),

  - Wronia (x2, po północnej i południowej stronie Prostej; po stronie południowej dodatkowo zmiana organizacji ruchu, tak by kierowca wyjeżdżający z Wroniej miał miejsce na zatrzymanie samochodu między przejazdem a jezdnią i nie blokował ruchu rowerów),  Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejścia przez Korczaka "wózkowiczom" i poprawi jakość głównej trasy rowerowej z zachodu Warszawy do centrum.

  Chodzenie po ulicach Woli będzie przyjemniejsze (zielono i szersze chodniki).

  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wyniesienie przejść i przejazdów: średnio

  wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 60 tys. zł*. x 5 lokalizacji = 300 tys. zł

  6 lokalizacji = 195 tys. zł Dokumentacja projektowa:

  5

  tys. x 6 lokalizacji = 30 tys. zł. Razem: 225 tys. zł * Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi: wyniesienie przejścia - 10 tys. zł; dostosowanie odwodnienia - 25 tys. zł; oznakowanie drogowe pionowe - 6 tys. zł; oznakowanie poziome - 4 tys. zł. W przypadku przejść i przejazdów, których dotyczy projekt, można przyjąć, że konieczność dostosowania odwodnienia występuje w co drugim przypadku. Dodatkowo, na ul. Korczaka przejście dla pieszych już jest częściowo wyniesione. Łącznie 50 000 zł plus 225 000 zł czyli 275 000 zł Razem 160 000 zł plus 20 000 zł plus 275 000 zł to 455 000 zł

  5

  5 lokalizacji = 300 tys. zł

  60 tys. zł*. x

  wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 60 tys. zł*. x 5 lokalizacji = 300 tys. zł

  32,5

  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wyniesienie przejść i przejazdów: średnio

  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  wyniesienie przejść i przejazdów: średnio 60 tys. zł*. x 5 lokalizacji = 300 tys. zł

  Drzewa na Złotej - 40 drzew po 2000 zł to 80000, nowe misy 80000 zł, 160 000 zł Przesunięcie samochodów na jezdnię (nowy projekt organizacji ruchu i oznakowanie) - 20 000 zł Przejazdy: Wyniesienie

  Całkowity koszt projektu:
  455
  Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  NIE

  TAK


  Załączniki

  • wyniesione przejazdy.pdf
  • zlota zielona.png
  • 1485109474_zalacznik_0_134_52771.jpg