Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:00:23
Powrót do projektu

Koncerty patriotyczne w Wawrze

status: Zgłoszony


"Koncerty patriotyczne w Wawrze" to projekt skierowany do szerokiej publiczności mający na celu rozbudzenie postawy patriotycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.162886619567871628866195679
szerokość geograficzna: 52.2180459963994252180459963994

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Rzeźbiarska 46

Istotne informacje o lokalizacji

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski

Rzeźbiarska 46

04-620 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach projektu odbędą się trzy koncerty patriotyczne w Dzielnicy Wawer, w godzinach wieczornych 19.00-20.00 poprzedzone oprawą muzyczną mszy świętej o godzinie 18.00. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny i skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy różnych grup wiekowych, od dzieci po osoby starsze.


Pełny opis projektu

Projekt "Koncerty patriotyczne w Wawrze" to cykl koncertów promujących muzykę klasyczną - chóralną w możliwie najlepszym wykonaniu. Projekt obejmuje trzy koncerty patriotyczne tj. z okazji konstytucji 3 Maja (3 Maja 2018r.), w związku z wybuchem II wojny światowej (2 września 2018r.) i z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 2018r.). W ciągu godzinnego koncertu artyści zaprezentują krótką lekcję historii, odwołując się do kompozycji z poprzednich epok aż po współczesne utwory. Projekt konsoliduje społeczność lokalną i wpływa na pogłębienie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Proponowany koncert jest słowno-muzycznym wydarzeniem artystycznym poprzedzonym oprawą mszy świętej, mający na celu rozbudzenie aktywności kulturowej wśród mieszkańców Dzielnicy Wawer, podtrzymywanie tradycji i wzmocnienie postawy patriotycznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej poprzez muzykę. Z własnych obserwacji wynika potrzeba uczestnictwa mieszkańców Dzielnicy Wawer w koncertach, jako zetknięcia się z muzyką klasyczną "na żywo".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncert 03.05.2018r. - 5.000 zł

Koncert 02.09.2018r. - 5.000 zł

Koncert 11.11.2018r. - 5.000 zł

Plakaty promocyjne (grafika+wydruki) - 500 zł


Całkowity koszt projektu: 15 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki