Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-18 08:42:18
Powrót do projektu

"Tańczymy i śpiewamy razem" w TAŃCZYMY I ŚPIEWAMY RAZEM" W SP 343 - nagłośnienie i podest sceniczny do realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych.

status: Trwa ocena


Nagłośnienie i składany modułowy podest sceniczny do realizacji działań kulturalnych i promocyjnych szkoły w

ramach rozwijania pasji artystycznych uczniów, w tym niepełnosprawnych i integracji społeczności lokalnej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0532652249822
szerokość geograficzna: 52.1569396416841

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

SP 343 przy ul. Kopcińskiego 7

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sprzęt: podest sceniczny i nagłośnienie będą wykorzystywane do realizacji projektu "Tańczmy i śpiewajmy razem" w ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej podczas spektakli, musicali, koncertów, pikników, wieczorów poezji, imprez środowiskowych w dni powszednie i weekendowe. Dzieci i dorośli będą prezentowali swoje talenty i uzdolnienia. Podest i nagłośnienie można wykorzystywać w budynku szkoły i w plenerze. Uczestnikami imprez będą chętni: uczniowie, przedszkolaki, rodziny, seniorzy, mieszkańcy. Sprzęty oprócz wykorzystania do wspomnianych imprez kulturalno-edukacyjnych będzie ogólnodostępny i będzie mógł być służyć mieszkańcom Ursynowa (np. pikniki rodzinne), po wcześniejszym zarezerwowaniu go szkole podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, gdzie będzie on magazynowany.


Pełny opis projektu

Nagłośnienie i podest sceniczny będą wykorzystywane do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Tańczmy i śpiewajmy razem" w ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej, w którym znajdą się: wieczór zadumy, rodzinne śpiewanie, spektakle, musicale, koncerty zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez na rok 2018. Dzieci i dorośli będą występowali na terenie szkoły i w plenerze. Wykorzystanie składanego podestu scenicznego i odpowiedniego nagłośnienia pozwolą dzieciom oswajać się ze sceną, a publiczności na lepszy odbiór widoczność i słyszalność). Projekt ma być promocją kultury i sztuki w środowisku lokalnym. Celem jest także rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów w świetle inicjacji kulturalnych, wspólne działanie dzieci zdolnych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Dyrektor SP nr 343 wyraziła chęć uczestnictwa placówki i społeczności lokalnej w projekcie. Sprzęt zostanie zewidencjonowany i w pisany do księgi ewidencji szkoły. Osobą odpowiedzialną na składanie podestu będzie konserwator szkolny, posiadający stosowne uprawnienia. Regulamin korzystania i wypożyczania sprzętu opracuje SP 343.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dobie Internetu i anonimowości konieczne staje się podejmowanie działań związanych z edukacją kulturalną

od najmłodszych lat. Słowo mówione powinno być pielęgnowane i w różnych formach eksponowane. W realizację projektu będą zaangażowani uczniowie, w tym niepełnosprawni, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły. Społeczność będzie przygotowywała spektakle, występy taneczne, koncerty w ramach imprez środowiskowych. Na występy dzieci będą zapraszani rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy osiedla. Będzie to również promocja kultury w środowisku lokalnym i jego integracja. Uczniowie będą mogli rozwijać pasje artystyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zakup nagłośnienia i oświetlenia (10 600zł):

Sześciokanałowy antenowy system UHFz mikrofonami bezprzewodowymi - 2300 zł

Kontroler oraz odtwarzacz USB/CD - 1000 zł -1 szt.

Laptop z kartą muzyczną i graficzną - 2500 zł -1 szt.

Reflektory kierunkowe -1500 zł - 6-8 szt.

Statywy do mikrofonów - 800 zł -4 szt,

Wieża HI-FI - 1500 zł -1 szt.

Kamery - 1000 zł -2 szt.2. Zakup podestu o wymiarach 30 m kw (16 000,00 zł):

a) 15 antypoślizgowych bloków o wymiarach 2m x 1m,

b) uchwyty montażowe,

c) nogi do blatów,

d) schodki x2

Poszczególne pozycje zostały wycenione na podstawie ofert sklepów internetowych, a także na orientacyjnym zestawieniu cen w porównywarkach interentowych.W związku z tym, że sprzęt będzie wchodził w skład majątku szkoły, nie jest możliwe bezpłatne użyczanie sprzętu mieszkańcom. Zatem należy dopisać w koszty wynajmu sprzętu: podestu i zestawu nagłaśniającego 300 zł za dobę.

Ubezpieczenie sprzętu nastąpi na podstawie rozszerzenia składników majątku szkoły w ramach umowy m. st. Warszawy z firmą Marsh ubezpieczającą szkoły na terenie Dzielnicy Ursynów.


Całkowity koszt projektu: 26 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Naprawa nagłośnienia, urządzeń, podestu. Wyliczony koszt eksploatacji, to koszt roczny.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki