Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-25 17:21:25
Powrót do projektu

Psi Park cały na zielono

status: Zgłoszony


Celem projektu jest uczynienie zwycięskiego projektu z zeszłego roku - Psiego Parku - jeszcze lepszym i przyjaźniejszym dla zwierząt. W związku z tym zasiana zostanie trawa, zakupiona roślinność do ogrodów sensorycznych oraz urządzenia na plac zabaw dla psów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04742556810379
szerokość geograficzna: 52.30275490051808

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Psi Park - numer obrębu 40801 działka nr 80 rejon ulic Ostródzka - Rzepichy - Kowalskiego lub inna lokalizacja, na której zrealizowany zostanie Psi Park

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Psiego Parku


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jako że Psi Park będzie ogólnodostępny, tak samo ogólnodostępna będzie roślinność znajdująca się na jego terenie.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest uczynienie zwycięskiego projektu z zeszłego roku - Psiego Parku - jeszcze lepszym i przyjaźniejszym dla zwierząt. W związku z tym zasiana zostanie trawa, zakupiona roślinność do ogrodów sensorycznych.

Ponadto projekt przewiduje zapewnienie profesjonalnych usług ogrodniczych.

W największym więc uproszczeniu: Psi Park nie podzieli losu innych wybiegów dla zwierząt, które wszyscy znamy: ziemistych klepisk, które ani nie cieszą oczu, ani nie sprzyjają zabawie zwierząt. Będzie zielono!

Dodatkowo zakupione zostaną sprzęty na placu zabaw dla psów


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po pierwsze, dzięki realizacji projektu zwiększony zostanie komfort korzystania z Psiego Parku zarówno przez zwierzęta, jak i ich opiekunów.

Po drugie, zakup roślinności oraz zapewnienie profesjonalnych usług ogrodniczych polepszy wizerunek dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Trawnik 3000m2 x 10 zł - 30 000 zł;

Roślinność do ogrodów sensorycznych - 5 000 zł;

Zraszacze do trawników 4 szt. x 250 zł - 1 000 zł;

Usługa ogrodnicza - 5 000 zł

Sprzęt na placu zabaw - 20000 zł


Całkowity koszt projektu: 61 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Ogród.pdf
  • przykładowe przeszkody.pdf