Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 12:09:21
Powrót do projektu

Budki lęgowe dla ptaków

status: Zgłoszony


Zaprośmy więcej ptaków do parków. Zwieśmy domki dla niewielkich ursynowskich ptaszków. Czyże, dzwońce, wróble, mazurki, sikory i wiele innych ptaków mogą dostać nowe domki w naszych parkach.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1. Park im. R.Kozłowskiego wraz z byłymi ogródkami działkowymi

2. Park im. Jana Pawła II przy ulicy Romera

3. Łąka Olkówki przy ul. Puszczyka

Istotne informacje o lokalizacji

Domki zawieszone na parkowych drzewach.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Budki lęgowe umieszczone w ogólnodostępnych parkach na terenie Ursynowa


Pełny opis projektu120

20 budek lęgowych dla małych ptaków śpiewających typu 1 - z drewna surowego o otworach 28-35 mm oraz większe budki lęgowe z drewna surowego typu 2 o otworach 50-55 mm - A dla szpaków oraz typu B dla sikorek i innych małych ptaków - rozmieszczonych na terenie parku im. R Kozłowskiego przy Kopie Cwila (wraz z byłymi ogródkami działkowymi), parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera oraz na łące Olkówki pomiędzy ulicami Puszczyka i Wiolinową.Budki muszą być wieszane na drzewach otworem wlotowym w kierunku wschodnim, lub północno-wschodnim, na wysokości nie mniejszej niż 4 m nad ziemią, nie gęściej niż co 30 m. Konstrukcja budek musi umożliwiać otwarcie w celu ich wyczyszczenia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Możemy zaobserwować zmniejszenie się populacji drobnych ptaków na przestrzeni ostatnich lat. Jest to spowodowane między innymi zmniejszeniem się możliwych miejsc lęgowych dla ptaków. Większa ilość budek lęgowych ma szansę przyczynić się do zwiększenia populacji drobnych ptaków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków ursynowskich ptaków i zwiększenia atrakcyjności parków.

Dodatkowo wzrost populacji ptaków owadożernych wpłynie na zmniejszenie ilości uciążliwych owadów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt budki 1 i 2 typu to ok 30-60zł Koszt konserwacji i wieszania to ok 20zł/budkę

5 budek typu B po 70zł /szt.

15 budek typu A po 65zł /szt.

Oczyszczenie i konserwacja skrzynek po sezonie to 20zł /szt.Całkowity koszt 1525zł
Całkowity koszt projektu: 9 6001 525,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszt sprzątania i konserwacji budki dwa razy do roku (styczeń/luty i pazdziernik/grudzień) - ok. 15zł/budkę

Szacunkowy koszt eksploatacji budek w następnych latach: 20szt. x 10zł = 200zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 800200,00 zł

Załączniki

  • ObszarRozmieszczeniaBudek.jpg