Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-06 08:45:06
Powrót do projektu

Droga do szkoły

status: Zgłoszony


Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Wszemirowskiej (po parzystej stronie) na odcinku od ul. Latarnika do ul. Przepiórki (do szkoły nr 66).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8985441923141488985441923141
szerokość geograficzna: 52.204069368342222040693683422

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Wszemirowska

Istotne informacje o lokalizacji

na odcinku od ul. Kraszewskiego od Przepiórki od strony północno-wschodniej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Latarnika do ul. Przepiórki na odcinku 240m po parzystej stronie ul. Wszemirowskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak chodnika uniemożliwia bezpieczne dojście do szkoły przy ul. Przepiórki, placu zabaw oraz lokalnej komunikacji pieszej. Na odcinku od ul. Latarnika do ul. Przepiórki całkowity brak chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

240m * 2 m = 480,0 m2

4,8 * 25 000 zł = 120 000 zł


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki