Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 00:39:21
Powrót do projektu

Górka ROGAL potocznie zwana "GÓRKĄ ROGALA" - teren rekreacyjny mieszkańców Ursynowa.

status: Zgłoszony


Górka Rogal służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny i proponujemy aby bezwzględnie ta funkcja została zachowana z jedyną różnicą aby dać możliwość korzystania z niej osobom starszym, rodzicom z dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym. Projekt przewiduje rewitalizację zielonego skweru wraz z górką u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego tzw. Górki Rogala.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0399475693703
szerokość geograficzna: 52.1417558229579

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Skwer z górką przy Arenie Ursynów u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego w okolicy szkoły podstawowej 323, na tyłach kortów tenisowych.

Istotne informacje o lokalizacji

działka 28 z obrębu 11021


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zrealizowany projekt będzie ogólnodostępny całodobowo, nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających.


Pełny opis projektu

Górka Rogala (nazwa zwyczajowo stosowana przez mieszkańców, nawiązuje do ukształtowania terenu) to bardzo atrakcyjne miejsce z historią, znane i użytkowane od początku istnienia Ursynowa, często odwiedzane przez spacerowiczów, właścicieli czworonogów, rodziny z dziećmi oraz seniorów. Ma piękny kształt i bardzo ładnie wyprofilowany kąt nachylenia do wewnątrz co zwłaszcza zimą daje wspaniałe wrażenia korzystającym z niej dzieciom podczas uprawiania sportów zimowych. Mimo, że teren ma potencjał, pozostaje niestety zaniedbany ale nie zapomniany przez mieszkańców, którzy niezależnie od pory roku są tutaj codziennie. Projekt zakłada zainwestowanie w funkcjonalność górki, przy zachowaniu jej dotychczasowego charakteru (możliwość spacerów z psem, jazdy na rowerze czy na sankach lub nartach).

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo nieogrodzonego parkingu i ruchliwej jezdni, a także coraz częstsze szarże dzików, teren wymaga ogrodzenia niskim płotem wraz z nasadzeniami zielonymi iglakami wzdłóż niego. Dla podniesienia funkcjonalności oraz bezpieczeństwa mieszkańców, wzdłuż grzbietu górki położony zostanie chodnik dający możliwość korzystania z niej osobom starszym, rodzicom z dziećmi oraz niepełnosprawnym, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.Przy chodniku proponujemy usadowić ławki (7 szt) oraz zainstalować latarnie i kosze na śmieci.

Planujemy postawienie stojaków na rowery, oraz budowę fontanny (w kształcie rogala), która będzie nawiązaniem do historii tego miejsca oraz będzie miała szansę stać się ciekawą atrakcją okolicy.

Przy fontannie również proponujemy umieszczenie ławek. Z myślą o właścicielach czworonogów proponyjemy wygospodarowanie niewielkiej części terenu tworzącej mini wybieg wyposarzony w kosze na psie sprawy. Nasz projekt zakłada też nasadzenie kilku nowych drzew oraz opiekę nad już rosnącymi.Stare ogrodzenie terenu byłego mini basenu należałoby usunąć a dół po basenie oczyścić i zasypać. Górkę oraz cały teren przyległy do niej proponujemy obsiać trawą niskopienną sportową co spowoduje, że zabawa i uprawianie sportów letnich oraz rekreacja staną się o wiele bardziej przyjemniejsze niż dotychczas.

Serdecznie zachęcamy do zagłosowania na nasz projekt :)

Piotr Paczkowski i Maciej Mackiewicz - autorzy projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Rewitalizacja skweru posłuży lepszemu zagospodarowaniu zaniedbanej przestrzeni miejskiej oraz uchroni ten wspaniały teren przed ewentualną zmianą jego przeznaczenia w przyszłości;

2) Ułożenie chodnika prowadzącego wzdłuż grzbietu górki, ogrodzenie terenu od strony ulicy, jego oświetlenie poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystających z niego mieszkańców (dzieci, seniorów, niepełnosprawnych);

3) Ustawienie ławek docenią zwłaszcza seniorzy;

4) Nasadzenie dodatkowych drzew poprawi jakości powietrza, komfortu wypoczynku oraz estetyki przestrzeni w tej części Ursynowa;

5) Fontanna będzie miała szansę stać się atrakcją okolicy a piękna zielona trawa da możliwość wspaniałego relaksu i wypoczynku wszystkim mieszkańcom Ursynowa.

6) Wybieg dla psów ,podaruje chwile swobody psom na spacerze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty mapy do celów projektowych i projektu, w tym projektu infrastruktury technicznej = 30000 zł (szacunkowo)

Uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę = 10000 zł (szacunkowo)

Kosztu wykonania przyłączy do infrastruktury technicznej trudno oszacować z uwagi na brak warunków technicznych (długość przyłącza) = 50000 zł (szacunkowo)

Oświetlenie skweru = 7 x 8000zł = 56000 złZ racji tego ze czas podłączenia energii elektrycznej do latarni może przekroczyć rok , proponujemy aby urząd wystąpił do Innogy Stoen Operator Sp z o.o. z prośbą o przyspieszenie realizacji przyłącza ponieważ inwestycja dotyczy budowy w ramach projektu Budżetu Partycypacyjnego i powinna zamknąć się w 12 miesiącach. Opcjonalnie proponujemy aby urząd zwrócił się do Innogy Stoen Operator Sp z o.o. o pozwolenie na korzystanie z przyłącza budowlanego do czasu podłączenia przyłącza prawidłowego lub wystąpienie do SMB Imielin lub SP 323 czy Arena Ursynów z prośbą o udostępnienie prądu na zasadzie pod licznika do czasu podłączenia prawidłowego przyłącza energii elektrycznej.Fontanna = 100000 zł

Zakup ławek wraz z montażem = 10x2000zł = 20000 zł

Ułożenie chodnika wzdłuż grzbietu rogala 420m2 – 105000 złJeśli przepisy nie pozwolą na korzystanie z chodnika osobom niepełnosprawnym ze względu na nachylenie pochylni proponujemy aby mogły one wjechać na teren rekreacyjny i korzystać z terenu umiejscowionego u podnóża Górki Rogala przy fontannie w tym ze stołu do ping ponga oraz stołu do gry w szachy.Ułożenie chodnika przy fontannie stole do ping ponga oraz stole do gry w szachy - 35000zł

5 drzew do nasadzenia – 10000 zł

Zakup trawy oraz rekultywacja całego terenu = 45000 zł

Kosze na śmieci wraz z montażem 10 szt. – 7000 zł

Ogrodzenie i montaż(niski płot obsadzony iglakami od frontu) – 50000 zł

zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3000 zł

stół do szachów plenerowych (zakup, montaż) - 1 szt. - 4000 zł

stół do pingponga - 1 szt. - 10000 zł

ogrodzenie wybiegu dla czworonogów wraz z koszami na psie sprawy = 25000 zł

oznakowania graficzne inwestycji zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej 10000zł

niespodziewane koszty przy realizacji - 30000 zł


Całkowity koszt projektu: 600 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 7000 zł

Koszty dostarczania energii elektrycznej - 5000 zł

Koszty konserwacji - 18000 zł

Koszty wody do zasilania fontanny (przez 8 miesięcy w roku) = 10000

Koszenie, nawożenie trawy 5000 zł

Odśnieżanie chodnika 10 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 55 000,00 zł

Załączniki

  • Górka ROGAL potocznie zwana GÓRKĄ ROGALA.jpg