Autor projektu - zmiany z 2017-03-10 12:34:10
Powrót do projektu

Ogródki "społeczne"

status: Zgłoszony


Zorganizowanie na terenie Muranowa w obszarze zarządzanym przez ZGN 4-5 ogródków, w których mieszkańcy będą mogli posadzić i uprawiać zioła oraz warzywa według własnego uznania i upodobań

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni miejskiej zarządzane przez ZGN między budynkami osiedla na obszarze między ulicami Al. Solidarności, Al. JP II, Stawki, Gen Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Ogródki powinny zostać wyznaczone pomiędzy budynkami (nie bezpośrednio przy drogach z ruchem samochodowym).

Minimalna wielkość takiej „działki” to ok. 6 m2 (2X3 m)


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • Zainteresowani mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zioła, warzywa może zasadzić i uprawiać każdy mieszkaniec osiedla; korzystanie z tzw. „plonów” powinno być możliwe również przez każdego chętnego bez ograniczeń typu „to moje” albo „to rośnie na naszym terenie”


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wyznaczenie na trawnikach pomiędzy budynkami osiedla 4 do 5 ogródków o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 3 m, ogrodzenie ich drewnianymi płotkami o wysokości do 60 cm (chyba, że już istnieją), postawienie tabliczek „OGRÓDEK SPOŁECZNY” i informacją co można posadzić (np. zioła, warzywa), przygotowanie podłoża.

Wszystkie prace pielęgnacyjne, uprawę oraz zbiory prowadzić będą zainteresowani mieszkańcy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zorganizowanie ogródków społecznych pozwoli na integrację sąsiedzką, zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców a poza tym pozyskanie ziół lub warzyw z „własnej” hodowli przydomowej bez użycia nawozów czy środków ochrony roślin. Poza tym warzywa czy zioła stanowić będą urozmaicenie roślinności rosnącej na terenie Muranowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt JEDNEGO płotka drewnianego o dł. 10 m i wys. 50 60 cm z furtką – ok. 500 650

Nawiezienie ziemi i przygotowanie podłoża pod JEDEN ogródek – ok. 150 zł OGÓŁEM inwestycja w 5 ogródków – 3250 ok. 200 zł

Tabliczka "Zrealizowano z BP Dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE" - ok. 100 zł

Tabliczka informacyjna + regulamin - 650 zł

Etykiety do roślin (kpl 5 szt) na 1 ogródek - 25 zł

Koszt inwestycji w 1 ogródek – 1625 zł

Koszt całkowity (dla 4 ogródków) - 6500


Całkowity koszt projektu: 3 2506 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszta eksploatacji/konserwacji dla 1 ogródka - 100 zł rocznie

Całkowite koszta konserwacji 4 ogródków - 800 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki

  • PłotSztachetowy-przykład.jpg
  • 436-tabliczki-ogrodowe.jpg