Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:29:09
Powrót do projektu

Ogródki "społeczne"

status: Zgłoszony


Zorganizowanie na terenie Muranowa w obszarze zarządzanym przez ZGN 4-5 ogródków, w których mieszkańcy będą mogli posadzić i uprawiać zioła oraz warzywa według własnego uznania i upodobań

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni miejskiej zarządzane przez ZGN między budynkami osiedla na obszarze między ulicami Alal. Solidarności, Alal. JP Jana Pawła II, Stawki, ul. Gen. Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Ogródki powinny zostać wyznaczone pomiędzy budynkami (nie bezpośrednio przy drogach z ruchem samochodowym).

Minimalna wielkość takiej „działki” to ok. 6 m2 (2X3 m)

Szczegółowa lokalizacja do uzgodnienia z Radą Osiedla.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zioła, warzywa może zasadzić i uprawiać każdy mieszkaniec osiedla; korzystanie z tzw. „plonów” powinno być możliwe również przez każdego chętnego bez ograniczeń typu „to moje” albo „to rośnie na naszym terenie”


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wyznaczenie na trawnikach pomiędzy budynkami osiedla 4 do 5 ogródków o wymiarach nie mniejszych niż 2 x 3 m, ogrodzenie ich drewnianymi płotkami o wysokości do 60 cm (chyba, że już istnieją), postawienie tabliczek „OGRÓDEK SPOŁECZNY” i informacją co można posadzić (np. zioła, warzywa), przygotowanie podłoża.

Wszystkie prace pielęgnacyjne, uprawę oraz zbiory prowadzić będą zainteresowani mieszkańcy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zorganizowanie ogródków społecznych pozwoli na integrację sąsiedzką, zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców a poza tym pozyskanie ziół lub warzyw z „własnej” hodowli przydomowej bez użycia nawozów czy środków ochrony roślin. Poza tym warzywa czy zioła stanowić będą urozmaicenie roślinności rosnącej na terenie Muranowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tabliczka "Zrealizowano z BP Dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE" - 500 zł

Tabliczka informacyjna + regulamin - 800 zł

Zerwanie darni, dowóz ziemi urodzajnej, przekopanie, wygrabienie, etykiety do roślin-300 zł.

Koszt ogrodzenie z furtką- 900 zł

Koszt inwestycji w 1 ogródek – 2500 zł

Razem koszt realizacji jednego ogródka 2500 zł x 4 ogródki co daje łącznie 10 000,00 zł.

Koszty konserwacji : dowóz ziemi, konserwacja ogrodzenia: 200 zł/ogródek w roku X 4 ogródki razem 800 zł/rok


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszta eksploatacji/konserwacji dla 1 ogródka - 100 zł rocznie

Całkowite koszta konserwacji 4 ogródków - 400 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • PłotSztachetowy-przykład.jpg
  • 436-tabliczki-ogrodowe.jpg