slacek - zmiany z 2017-01-31 09:14:31
Powrót do projektu

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin

status: Zgłoszony


Rewitalizacja placu zabaw polegająca na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy, wybudowaniu chodnika, zainstalowaniu siłowni plenerowej, utwardzeniu alejek oraz zastąpieniu roślinności na części placu na nowe nasadzenia.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Plac zabaw przy ul. Opalin

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny w godz. 6.00-22.00


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wymianę 190 m ogrodzenia od strony ul. Opalin wraz z dwiema furtkami, wybudowanie chodnika wzdłuż wymienionego ogrodzenia - 285m2, wyposażenie placu zabaw w 6 stanowisk na matach otworowych dwuwarstwowych, 4 ławki, nowe nasadzenia iglaste przy usunięciu roślinności od strony Kanału Zaborowskiego, a także wzmocnienie podłoża alejek spacerowych. Psia stacja z woreczkami wraz z koszem na psie odchody zainstalowana przed placem zabaw w celu wyeliminowania wchodzenia z psami na plac i wyrzucania psich odchodów do kosza na placu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac zabaw przy ul. Opalin to jedyny ogólnodostępny plac na osiedlu Radiowo. Mimo, że teren placu zabaw jest duży, obecnie stracił on swoje funkcje i atrakcyjność. Zniszczone ogrodzenie odstrasza rodziny z dziećmi, brak chodnika powoduje trudności w dostępie do samego placu. Teren ma bardzo duży potencjał, do placu jest dobry dojazd, w pobliżu są miejsca parkingowe. Usprawnienia w postaci chodnika, nowych furtek, ogrodzenia, usunięcia krzewów i dodanie nowych estetycznych nasadzeń, postawienie ławek oraz utwardzenie alejek, a także zainstalowanie dodatkowych urządzeń w postaci siłowni plenerowej sprawą, że plac zabaw przy ul. Opalin nabierze atrakcyjności i skupi lokalną społeczność.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wymiana ogrodzenia od strony ulicy - 190m (270zł/m netto), w tym 2 furtki (2x2500zł netto) - 63715 zł

2. Budowa chodnika 285 m2 (1m2 250 zł) - 71250 zł

3. Dokumentacja projektowa - 7430 zł

4. Siłownia plenerowa 6 stanowisk na matach otworowych dwuwarstwowych - 30000 zł

5. 4 ławki (4x1500 zł) - 6000 zł

6. Usunięcie roślinności od strony Kanału Zaborowskiego i zastąpienie nasadzeniami iglastymi - 8000 zł

7. Wzmocnienie podłoża alejek spacerowych - 7000 zł

8. 2 tabliczki na furtki z napisem "Proszę zamykać furtkę" - 255 zł

9. Psia stacja z woreczkami przed placem - 5000 zł

10. Kosz na psie odchody - 900 zł

11. 3 budki dla ptaków - 450 zł
Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji placu zabaw


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki