aarabadzic - zmiany z 2017-02-15 08:41:15
Powrót do projektu

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin

status: Zgłoszony


Rewitalizacja placu zabaw obejmująca swym zakresem wymianę części ogrodzenia od strony ulicy, wybudowanie chodnika, zainstalowanie siłowni plenerowej, utwardzenie alejek oraz zastąpienie części roślinności nowymi nasadzeniami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8868765830993658868765830994
szerokość geograficzna: 52.283990990054974283990990055

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Opalin

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw ogólnodostępny w godz. 6.00-22.00.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wymianę 190 m ogrodzenia od strony ul. Opalin wraz z dwiema furtkami, wybudowanie chodnika wzdłuż wymienionego ogrodzenia - 285m2, wyposażenie placu zabaw w 6 stanowisk na matach otworowych dwuwarstwowych, 4 ławki, nowe nasadzenia iglaste przy usunięciu roślinności od strony Kanału Zaborowskiego, a także wzmocnienie podłoża alejek spacerowych. Psia stacja z woreczkami wraz z koszem na psie odchody zainstalowana przed placem zabaw w celu wyeliminowania wchodzenia z psami na plac i wyrzucania psich odchodów do kosza na placu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac zabaw przy ul. Opalin to jedyny ogólnodostępny plac na osiedlu Radiowo. Mimo, że teren placu zabaw jest duży, obecnie stracił on swoje funkcje i atrakcyjność. Zniszczone ogrodzenie odstrasza rodziny z dziećmi, brak chodnika powoduje trudności w dostępie do samego placu. Teren ma bardzo duży potencjał, do placu jest dobry dojazd, w pobliżu są miejsca parkingowe. Usprawnienia w postaci chodnika, nowych furtek, ogrodzenia, usunięcia krzewów i dodanie nowych estetycznych nasadzeń, postawienie ławek oraz utwardzenie alejek, a także zainstalowanie dodatkowych urządzeń w postaci siłowni plenerowej sprawą, że plac zabaw przy ul. Opalin nabierze atrakcyjności i skupi lokalną społeczność.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wymiana ogrodzenia od strony ulicy - 190m (270zł/m netto), w tym 2 furtki (2x2500zł netto) - 63 715,00 zł

2. Budowa chodnika 285 m2 (1m2 250 zł) - 71 250,00 zł

3. Dokumentacja projektowa - 7 430,00 zł

4. Siłownia plenerowa 6 stanowisk na matach otworowych dwuwarstwowych - 30 000,00 zł

5. 4 ławki (4x1500 zł) - 6 000,00 zł

6. Usunięcie roślinności od strony Kanału Zaborowskiego i zastąpienie nasadzeniami iglastymi - 8 000,00 zł

7. Wzmocnienie podłoża alejek spacerowych - 7 000,00 zł

8. 2 tabliczki na furtki z napisem "Proszę zamykać furtkę" - 255,00 zł

9. Psia stacja z woreczkami przed placem - 5 000,00 zł

10. Kosz na psie odchody - 900,00 zł

11. 3 budki dla ptaków - 450,00 zł
Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji placu zabaw


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki