Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-08 10:46:08
Powrót do projektu

KLUB PODRÓŻNIKA - ŚWIAT BLIŻEJ NAS

status: Zgłoszony


Cykl comiesięcznych spotkań z podróżnikami przedstawiający bliskie i odległe zakątki świata, różnorodność kultur, ludzi, zabytki, ciekawostki przyrodniczo-geograficzne zilustrowane multimedialnym pokazem zdjęć, filmów oraz pamiątek. W ramach spotkań odbędą się warsztaty kulinarne połączone z degustacja potraw charakterystycznych dla przedstawianego regionu. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową oraz czerpanie przyjemności z odkrywania "nowego"

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1856746673584
szerokość geograficzna: 52.18877011162397188770111624

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość ul. Planetowa 36

Istotne informacje o lokalizacji

Osiedle Radość


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracją międzypokoleniowa
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Działania będą prowadzonej w przestrzeni publicznej i skierowane są do wszystkich mieszkańców Wawra. Projekt będzie realizowany w godzinach pracy Wawerskiego Centrum Kultury Filia Radość. Informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronach internetowych WCK oraz Urzędu Dzielnicy. Nabór prowadzony będzie we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer.


Pełny opis projektu

Cykl comiesięcznych spotkań z podróżnikami przedstawiający bliskie i odległe zakątki świata zilustrowane multimedialnym pokazem zdjęć , filmów, ubarwione wystawą przywiezionych pamiątek . Każde spotkanie połączone będzie z warsztatami kulinarnymi i degustacja potraw charakterystycznych dla prezentowanego regionu.

Marzeniem wielu osób jest odbycie zagranicznej podróży – podróży do zakątków świata, Jedni marzą o dalekich inni o bliższych podróżach , ale chęć podróżowania, poznawania nowego, podziwiania piękna, poznawania innych kultur , religii i wielu ciekawostek tkwi w każdym z nas. Jedni marzą o odległych podróżach i realizują swoje marzeni, drudzy mają obawy przed takimi podróżami. I jednym i drugim chcemy umożliwić „wirtualne podróżowanie” bez opuszczania naszego kraju. Tym podróżom towarzyszyć będą kuchnie świata, które są elementem kultur narodowych. Na ich ukształtowanie wpłynęły m in. obyczaje i tradycje narodowe. Uwarunkowania te tłumaczą, że sztuka kulinarna nie jest dziełem przypadku, ciągle się zmienia, a jej elementy wzajemnie się przenikają. Każda uznana kuchnia na świecie dba o swoje tradycyjne menu, dzięki czemu będziemy mogli poznać jej oryginalność .

Klub Podróżnika to nie tylko bierny odbiór barwnych opowieści – to miejsce gdzie można będzie podzielić się swoimi wspomnieniami z odbytych podróży, pokazać przywiezione pamiątki lub zadać pytanie prelegentowi , klubowiczowi… To również miejsce, gdzie nie ma granic wiekowych , to idealne miejsce do ”odbywania rodzinnych podróży”, budowania relacji międzypokoleniowych , pogłębiania wiedzy na temat kultur, ludzi, zabytków, itd. Projekt ma na celu rozwijanie pasji podróżowania i rozbudzania ciekawości , poszanowania odmienności i naukę tolerancji.

Ideą Klubu Podróżnika jest otwarci się instytucji kultury na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, na ciekawe spotkania rodzinne w przyjaznej atmosferze.

W ramach projektu odbędzie się :

10 spotkań z podróżnikami

10 warsztatów kulinarnych

Jednorazowo uczestniczyć będzie 30 osób x 10 spotkań ogółem daje 300 osób.

.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Klub Podróżnika to projekt międzypokoleniowy skierowany do wszystkich grup wiekowych. Realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do lokalnej społeczności, ciekawe spędzenie wolnego czasu, również w gronie rodziny. Klub Podróżnika to także integracja międzypokoleniowa, budowanie relacji między ludźmi, wzbudzanie pozytywnych emocji wśród uczestników, poznawanie świata , czerpanie radości i budzenie ciekawości z odkrywania "nowego". Klub Podróżnika to nie tylko bierny odbiór barwnych opowieści – to miejsce gdzie można będzie podzielić się swoimi wspomnieniami z odbytych podróży, pokazać przywiezione pamiątki lub zadać pytanie prelegentowi , klubowiczowi… Dotychczas nie było takich działań w ofercie lokalnej instytucji kultury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

spotkania z podróżnikiem 10 x 300 zł = 3000 zł

warsztaty - kulinaria świata 10 x 200 zł = 2000 zł

druk plakatów ( toner, papier) = 400 zł
Całkowity koszt projektu: 5 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki