Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 15:49:01
Powrót do projektu

TRAMPOLINY i HUŚTAWKA na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów obok SP 227

status: Zgłoszony


Trampoliny do skakania i huśtawka do bujania na ogródkach działkowych przy ul. Astronautów niedaleko SP 227.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9726560109993449726560109993
szerokość geograficzna: 52.1840778986464641840778986465

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Astronautów 17A

Istotne informacje o lokalizacji

Teren ogrodu od strony ul. Astronautów jest otwarty dla wszystkich codziennie od rana do zmroku.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każda osoba może korzystać z trampolin i huśtawki przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Teren ogrodu od strony ul. Astronautów jest otwarty dla wszystkich codziennie od rana do zmroku.


Pełny opis projektu

Postawienie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego dwóch trampolin (składanych w sezonie zimowym) i zamontowanie huśtawki typu bocianie gniazdo. Sprzęt ten będzie w godzinach otwarcia działek udostępniony mieszkańcom służąc aktywnemu wypoczynkowi i integracji.Przykładowe zdjęcia w załączniku (bez wskazania producenta)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W naszej części dzielnicy brakuje miejsc gdzie można się razem spotkać, pobawić i poćwiczyć. W 2016 roku była jedna trampolina na działkach i bardzo dużo dzieci (i trochę dorosłych) na niej skakało. Jest to sprzęt, który bardzo chętnie instalują w swoich ogródkach właściciele domków jednorodzinnych, natomiast dostępu do takiej atrakcji pozbawione są dzieci mieszkające w blokach.

Dokupienie trampolin i huśtawek w 2018 roku posłuży wszystkim chętnym do aktywnej rekreacji. Na trampolinach mogą ćwiczyć osoby w każdym wieku. Huśtawka typu „bocianie gniazdo” jest dla dzieci i młodzieży: dzięki swej konstrukcji spełnia też rolę integracyjną, bo może z niej korzystać kilkoro dzieci naraz.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

2 x 1300 zł = 2600 zł

transport: 100 zł

huśtawka: 5000 zł (cena z transportem i montażem)

oznakowanie projektu: 200 zł


Całkowity koszt projektu: 7 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczne koszty eksploatacji około 500 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • trampolina1.jpg
  • trampolinia2.jpg
  • hustawka.jpg
  • hustawka2.jpg