slacek - zmiany z 2017-05-03 22:40:03
Powrót do projektu

Chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej Gwiaździsta - Pergaminów

status: Zgłoszony


Ułożenie fragmentu nowego chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej biegnącej na granicy Lasu Bielańskiego od strony Wisły. Istniejący chodnik jest bardzo nierówny i nie nadaje się do użytku, co powoduje, że piesi idą ścieżką rowerową, a to stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tego szlaku.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9744238853455
szerokość geograficzna: 52.289713857265

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ciąg pieszo-rowerowy biegnący wałem wzdłuż rzeczki Rudawki na granicy Lasu Bielańskiego od ul. Gwiaździstej do ul. Papirusówpołączenia z ciągiem pieszym wzdłuż Wisłostrady.

Istotne informacje o lokalizacji

Przebudowa chodnika dotyczyłaby odcinka długości ok. 900 m. Z drogi tej korzysta od wiosny do jesieni bardzo wiele osób: spacerowiczów, rodzin z dziećmi (w tym prowadzących wózki dziecięce), rowerzystów.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ciąg pieszo-rowerowy dostępny dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż rzeczki Rudawki na granicy Lasu Bielańskiego od ul Gwiaździstej do połączenia z ciągiem pieszym wzdłuż Wisłostrady składa się z asfaltowej ścieżki rowerowej w dość dobrym stanie oraz chodnika ułożonego z płyt, tak bardzo nierównego, że nie nadaje się do użytku. Zarówno piesi jak i rowerzyści korzystają z asfaltowej ścieżki rowerowej. Powoduje to częste sytuacje kolizyjne pomiędzy pieszymi i rowerzystami. Najbardziej zagrożone w tej sytuacji są dzieci, a zwłaszcza te najmłodsze. Projekt przewiduje ułożenie nowej nawierzchni chodnika na odcinku o długości ok. 900 m, szerokość 1,5 m, powierzchni 1350 m kw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody wszystkim użytkownikom ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż granicy Lasu Bielańskiego od ul. Gwiaździstej do ul. Papirusów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Ułożenie chodnika o powierzchni 1350 m kw. x 25 000,00 zł - 337 500,00 zł

- Wzmocnienie skarpy od strony lasu na długości ok. 150 m kw. - 15 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej - 30 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 382 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki