Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-01-24 14:25:24
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA NA ŻOLIBORZU - KĘPA POTOCKA

Czysta Wisła na Żoliborzu - Kępa Potocka

status: Zgłoszony


Wysprzątanie brzegów Wisły ze śmieci na terenie Kępy Potockiej w dzielnicy Żoliborz i ustawienie tam 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny,.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9977698326110849977698326111
szerokość geograficzna: 52.2785849239392352785849239392

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Kepy Potockiej w dzielnicy Żoliborz

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Kępy Potockiej w Dzielnicy Żoliborz mają ok 2 km długości szerokość od 50 m do ok 200 m. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


Pełny opis projektu

Przeprowadzenie gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Kępy Potockiej w Dzielnicy Żoiliborz. Usunięcie zarówno śmieci rozproszonych, jak i wysypisk -wieloletnich zaległości. Posprzątanie całego obszaru pomiędzy rzeką a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko poboczy ścieżek, ale też wnętrza łęgów, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektów: wykonanie i zainstalowanie w terenie co ok. 100 m. - w miejscach najczęściej zaśmiecanych, wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 cm x 50 cm, posadowionych na żywokołach- żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć wyłącznie wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l.

Realizacja projektu powinna się odbyć w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przed 15 listopada 2017 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w okresie: od 1 stycznia, do 31 grudnia 2018 r.. Do sprzątania zatrudnione powinny być osoby bezrobotne, bezdomne, zagrożone patologiami, dla których praca ta będzie również reedukacją. Organizacja realizująca zadanie powinna mieć doświadczenie w podobnych działaniach i doskonałą znajomość terenu. Nie wolno zlecać sprzątania i wykonania koszy na śmieci podwykonawcy. Odbiór odpadów musi odbywać się poprzez firmę gwarantującą zgodną z prawem ich utylizację.

Koordynator projektu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zadania i jego promocję w postaci prowadzenia strony fb, na której umieszczać będzie relację z postępu prac.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku warszawiaków. Potencjalnie również bardzo atrakcyjnym dla realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Niestety tereny te są nieprawdopodobnie zaśmiecone. Zalegają tam stosy butelek, puszek, plastikowych opakowań, często są to wieloletnie nielegalne wysypiska odpadów. Każde wezbranie wody przynosi również śmieci z terenu powyżej, osadzając je na brzegach. Widok ten poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i nieprzyjemnego. Podważa możliwość realizacji działań edukacyjnych. Gruntowne wysprzątanie terenu oraz zainstalowanie gęstej sieci koszy na śmieci powinno być pierwszym działaniem dla przywrócenia Wisły mieszkańcom miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

sprzątanie terenu i wywóz odpadów: 2 000 m x 100 m x 0,1 zł = 20 000 zł

wykonanie i zamontowanie wiklinowych koszy na śmieci: 20 szt. x 300 zł x = 6 000 zł

koordynacja i promocja projektu: 2 000 zł


Całkowity koszt projektu: 28 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy 20 szt x 10 zł x 12 mc. = 2400 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 400,00 zł

Załączniki