slacek - zmiany z 2017-02-14 11:50:14
Powrót do projektu

Serial dokumentalny "Nasze Bielany"

status: Zgłoszony


Seria krótkich filmów dokumentalnych (około 5 minut), pokazujących funkcjonowanie najważniejszych instytucji użyteczności publicznej na Bielanach. Każdy odcinek będzie osobnym filmem opowiadającym o jednej instytucji i ludziach z nią związanych. Filmy będą przybliżać przybliżały mieszkańcom miejsca użyteczności publicznej i ich znaczenie na mapie Bielan.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9439754486084
szerokość geograficzna: 52.27918636105213

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany:

-
szpital bielański
Urząd Dzielnicy

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- biblioteka,

-
targowisko wolumen -zespół klasztorny
Klub Sportowy "Hutnik"

-
las bielański
Klub Sportowy "Hutnik"

-
Klub Sportowy "Hutnik"

- Las Bielański.
Targowisko Wolumen

- Zespół Klasztorny Kamedułów

-
klub sportowy
Klub Sportowy "Hutnik"

- Las Bielański.
Targowisko Wolumen

- Zespół Klasztorny Kamedułów

-
Urząd Dzielnicy

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- biblioteka,

-
Urząd Dzielnicy

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- biblioteka,

- Targowisko Wolumen

- Zespół Klasztorny Kamedułów

- Klub Sportowy "Hutnik"

- Las Bielański.
Szpital Bielański

- straż pożarna

- zajezdnia metra

-
urząd dzielnicy -ośrodek pomocy społecznej
Urząd Dzielnicy

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- biblioteka,

- Targowisko Wolumen

- Zespół Klasztorny Kamedułów

- Klub Sportowy "Hutnik"

- Las Bielański.
Szpital Bielański

- straż pożarna

- zajezdnia metra

-

Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany:

-

Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany:

- Szpital Bielański

- straż pożarna

- zajezdnia metra

- Urząd Dzielnicy

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- biblioteka,

- Targowisko Wolumen

- Zespół Klasztorny Kamedułów

- Klub Sportowy "Hutnik"

- Las Bielański.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy z odcinków "Naszych Bielan" będzie umieszczony w internecie.


Pełny opis projektu

Seria dokumentów będzie

składać

Urząd Dzielnicy, Szpital Bielański, straż pożarna, zajezdnia metra,

ośrodek pomocy społecznej

Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów,

klub

Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

Klub sportowy "Hutnik",

las bielański

Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

Klub sportowy "Hutnik",

Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów,

Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów, Klub sportowy "Hutnik", Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka,

targowisko wolumen, zespół klasztorny

Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów, Klub sportowy "Hutnik", Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka,

Urząd Dzielnicy, Szpital Bielański, straż pożarna, zajezdnia metra,

Urząd Dzielnicy, Szpital Bielański, straż pożarna, zajezdnia metra, Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka, Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów, Klub sportowy "Hutnik", Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

składała się z krótkich filmów opowiadających o funkcji, znaczeniu i specyfice miejsc i instytucji użyteczności publicznej na Bielanach takich jak:

urząd dzielnicy, szpital bielański

Urząd Dzielnicy, Szpital Bielański, straż pożarna, zajezdnia metra, Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka, Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów, Klub sportowy "Hutnik", Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.

składała się z krótkich filmów opowiadających o funkcji, znaczeniu i specyfice miejsc i instytucji użyteczności publicznej na Bielanach takich jak:

Pełny opis projektu

Seria dokumentów będzie

Seria dokumentów będzie składała się z krótkich filmów opowiadających o funkcji, znaczeniu i specyfice miejsc i instytucji użyteczności publicznej na Bielanach takich jak: Urząd Dzielnicy, Szpital Bielański, straż pożarna, zajezdnia metra, Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka, Targowisko Wolumen, Zespół Klasztorny Kamedułów, Klub sportowy "Hutnik", Las Bielański. Filmy będą co miesiąc ukazywać się w internecie, tworząc "dokumentalny serial" o naszej dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pokazując mieszkańcom funkcję i specyfikę miejsc i instytucji użyteczności publicznej ocieplamy ich wizerunek, pokazujemy "ludzką twarz". Będzie to zewnętrzna promocja naszej dzielnicy

jak i

jej zasobów oraz niepowtarzalnego charakteru. Jako mieszkańcy Bielan chcemy czuć się dumni ze swojej dzielnicy. Film będzie pełnił też funkcję edukacyjną

. Zwracając

jej zasobów oraz niepowtarzalnego charakteru. Jako mieszkańcy Bielan chcemy czuć się dumni ze swojej dzielnicy. Film będzie pełnił też funkcję edukacyjną

jej zasobów oraz niepowtarzalnego charakteru. Jako mieszkańcy Bielan chcemy czuć się dumni ze swojej dzielnicy. Film będzie pełnił też funkcję edukacyjną, zwracając uwagę na to jak ważną rolę w naszym życiu pełnią instytucje i miejsca, o których funkcjonowaniu często nie mamy pojęcia.

, przybliżenie nowym i starym mieszkańcom

własnej dzielnicy,

jej zasobów oraz niepowtarzalnego charakteru. Jako mieszkańcy Bielan chcemy czuć się dumni ze swojej dzielnicy. Film będzie pełnił też funkcję edukacyjną, zwracając uwagę na to jak ważną rolę w naszym życiu pełnią instytucje i miejsca, o których funkcjonowaniu często nie mamy pojęcia.

, przybliżenie nowym i starym mieszkańcom

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pokazując mieszkańcom funkcję i specyfikę miejsc i instytucji użyteczności publicznej ocieplamy ich wizerunek, pokazujemy "ludzką twarz". Będzie to zewnętrzna promocja naszej dzielnicy

Pokazując mieszkańcom funkcję i specyfikę miejsc i instytucji użyteczności publicznej ocieplamy ich wizerunek, pokazujemy "ludzką twarz". Będzie to zewnętrzna promocja naszej dzielnicy, przybliżenie nowym i starym mieszkańcom jej zasobów oraz niepowtarzalnego charakteru. Jako mieszkańcy Bielan chcemy czuć się dumni ze swojej dzielnicy. Film będzie pełnił też funkcję edukacyjną, zwracając uwagę na to jak ważną rolę w naszym życiu pełnią instytucje i miejsca, o których funkcjonowaniu często nie mamy pojęcia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 odcinków serialu.

Koszt realizacji jednego odcinka to

9000 pln w czego skład wchodzi

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 odcinków serialu.

Koszt realizacji jednego odcinka to

10 odcinków serialu.

Koszt realizacji jednego odcinka to 9 000,00 zł, w tym:

- honorarium reżysera

- honorarium autora zdjęć

- honorarium montażysty

- sprzęt zdjęciowy


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki