slacek - zmiany z 2017-02-14 11:42:14
Powrót do projektu

Konkurs fotograficzny i wystawa plenerowa "Bielany okiem mieszkańców"

status: Zgłoszony


Konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Bielan, poświęcony naszej dzielnicy. Efektem konkursu byłaby plenerowa wystawa najlepszych zdjęć. Ponad to zdjęcia Zdjęcia posłużą jako wizualne archiwum naszej dzielnicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9499835968018
szerokość geograficzna: 52.2813918292096

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Okolice metra Stare Bielany

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Konkurs będzie skierowany do wszystkich mieszkańców Bielan, jego efekty będzie można podziwiać na plenerowej wystawie i w cyfrowym archiwum internetowym.


Pełny opis projektu

Konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Bielan, którego celem będzie pokazanie Bielan okiem mieszkańców. Celem konkursu jest stworzenie cyfrowego wizualnego archiwum Bielan, zaprezentowanie fotografii wykonanych przez mieszkańców na wystawie. Równocześnie chcemy zaktywizować mieszkańców do spojrzenia świeżym okiem na własną dzielnicę. Liczymy na to że nagrody finansowe przyciągną dużą ilość fotografów dzięki czemu cyfrowe archiwum będzie wyjątkowo bogate. Wernisaż fotograficzny będzie okazją do integracji mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Konkurs fotograficzny z jednej strony będzie formą aktywizacji społecznej i rozrywki dla mieszkańców, z drugiej strony będzie okazją do stworzenia aktualnego archiwum fotograficznego naszej dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt organizacji i promocji konkursu 4000 pln

Honorarium jurorów 3x 500 pln = 1500 pln

Koszt odbitek fotograficznych 30 x 250 pln = 7500 pln

Organizacja wystawy i wernisażu 7500 pln

Nagrody (za udział w wystawie) 500 pln x 27 = 13,500 pln

Nagroda główna 3x1000 pln = 3000 pln
Całkowity koszt projektu: 37 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki