wsurala - zmiany z 2017-05-30 11:51:30
Powrót do projektu

„Irzykowy” Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, Ulul. Irzykowskiego 1a

status: Zgłoszony


„Ogród zmysłów” to miejsce, gdzie na świeżym powietrzu będzie można uaktywnić zmysł wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku oraz dokonywać doświadczeń. W ogrodzie powstaną strefy, gdzie zamontowane zostaną interaktywne urządzenia edukacyjne. Teren pokryty zostanie specjalną roślinnością, dzięki której odczuwanie poszczególnych zmysłów będzie dodatkowo wzmocnione. Ogród spełni funkcję: poznawczą, terapeutyczną, dydaktyczną, rekreacyjną.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul. Irzykowskiego 1A

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce na którym będzie znajdował się projekt to ogrodzony teren Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej przy ul. Irzykowskiego 1A. Ogród zlokalizowany zostanie z przodu szkoły przy wejściu na teren szkoły od ul. Wyki (Działki nr: 5/4, 5/5, 5/6, 5/9, 5/10, z obrębu 6-11-12). Obecnie jest to teren nieznacznie zakrzewiony. Część roślinności zostanie wykorzystana na potrzeby ogrodu. Działka nr7 z obrębu 6-11-12, co do której zgodnie z posiadaną wiedzą projektodawców występują roszczenia, nie będzie uwzględniana przy projektowaniu ogrodu. Na tym terenie pozostanie dotychczasowa roślinność oraz nie będą na nim umieszczane żadne urządzenia i elementy wskazane w pełnym opisie projektu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogród będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach (7.00 – 20.00) i będą mogli z niego korzystać mieszkańcy Bemowa. Dostępność i zasady korzystania z ogrodu dla poszczególnych grup odbiorców będzie określał regulamin.


Pełny opis projektu

Projekt polega na stworzeniu „ogrodu zmysłów” przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A, dzięki któremu będzie można na powietrzu uaktywnić swoje zmysły: wzrok, zapach, słuch, smak, dotyk oraz dokonywać doświadczeń z nimi związanymi. Ogród zostanie podzielony na 5 stref. Strefy będą wyposażone w edukacyjne urządzenia interaktywne związane z określonym zmysłem. Urządzenia zostaną wkomponowane w otoczenie całego ogrodu i uzupełnione roślinnością (o określonym kolorze, zapachu, kształcie), dzięki którym odczuwanie zmysłów będzie dodatkowo wzmocnione. Rośliny jakie mogą wystąpić w ogrodzie to: zioła (rozmaryn, mięta, bazylia, szałwia, etc.), rośliny ozdobne (astry, kłokoczka płd., rozchodniki, konwalie, piwonie, lilaki, jaśminowce wonne etc.), rośliny jadalne (owocowe drzewka i krzewy, warzywa). Roślinność będzie sezonowa, czyli dostosowana do poszczególnych pór roku. Wykorzystana zostanie także część roślinności występującej obecnie na terenie, gdzie planowany jest ogród. Cały teren zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dzieci mogły swobodnie poruszać się i prowadzić doświadczenia na dostępnych urządzeniach. Roślinność będzie umieszczona bezpośrednio w ziemi oraz w drewnianych donicach.W przestrzeni ogrodu umieszczone zostaną drewniane stoły, ławki, kosze na śmieci. Niektóre urządzenia i elementy będą przenikały poszczególne strefy. Dzięki temu będzie możliwe płynne przejście pomiędzy strefami oraz zapewniona zostanie lepsza funkcjonalność ogrodu.W ogrodzie planuje się umieścić następujące urządzenia i elementy:Strefa wzroku

- Lustra zniekształcające,

- Witraże ogrodowe,

- Kręciołki ogrodowe.Strefa słuchu

- Telegraf akustyczny,

- Zestaw dźwiękowy (gong, wieżę z talerzami, dzwonki wiatrowe i megafon),

- Bębny,

- Cymbałki,

- Zbiornik wodny z kaskadą.Strefa dotyku

- Ogrodowe tablice do rysowania kredą,

- Kamienie rzeczne,

- Pole sensoryczne z nawierzchniami różnego rodzaju - od gładkich otoczaków, przez gruby żwir, piasek, aż do płyt kamiennych i gładkiej murawy.Strefa smaku

- Poletka pod uprawę roślin jadalnych, małe szklarnie.

- Drewniane donice na wybrane rośliny.Strefa węchu

- Różnorodne nasadzania o charakterystycznym zapachu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chęć stworzenia miejsca, gdzie będzie można doświadczać przez zabawę. Eksperci wskazują że skutecznej edukacji powinny towarzyszyć pozytywne emocje, doświadczenia oraz ruch. Dzięki takiemu poznawaniu rzeczywistości impulsy z różnych części ciała wędrują do mózgu. Następuje wtedy przyrost kory mózgowej, tworzone są nowe sieci nerwowe. Mózg uruchamia pamięć, poszukuje nowych doświadczeń (rozwój wyobraźni).Ogród ułatwi: prowadzenie lekcji przyrody w terenie, kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych, zrozumienie zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu.Innowacyjność projektu zwiększy atrakcyjność bazy edukacyjnej szkoły przy ul. Irzykowskiego 1A. Bemowo zyska natomiast jeszcze jedno ciekawe miejsce dostępne dla mieszkańców dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

(szacunkowy kosztorys inwestorski w załączniku poniżej)kosztorys inwestorski w przybliżeniu 235 000,00 zł

wycinka krzewów oraz innych roślin w przybliżeniu 15 000,00 zł brutto(przy przekroczeniu kosztów ewentualnie rezygnacja z jakiegoś urządzenia )

kwota brutto


Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szkoła w ramach bieżących środków

(koszt miesięczny):

Oświetlenie - 100 zł

Utrzymanie zieleni - 250 zł

Serwis i naprawa urządzeń ogrodu - 150 zł

Razem: 500 zł/m-c


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • 749 kosztorys - Irzykowy ogród zmysłów.pdf
  • 749 regulamin.pdf
  • prezentacja 749.pdf