Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:34:23
Powrót do projektu

Osiedle Mordor

status: Zgłoszony


Usankcjonowanie potocznej nazwy funkcjonującej w społeczności lokalnej Warszawy dotyczącej części Służewca Przemysłowego i nadanie jej nazwy oficjalnej zgodnej z potoczną - Mordor.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.997641086578379976410865784
szerokość geograficzna: 52.183201871680221832018716802

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Obszar ulic zamkniętych w rejonie Konstruktorska, Suwak, Marynarska, Wołoska z uwzględnieniem ulic na osi Postępu i Domaniewska

Istotne informacje o lokalizacji

Teren od lat potocznie kojarzony z nazwą Mordor


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne, bez żadnych ograniczeń


Pełny opis projektu

Wnioskujemy o nadanie oficjalnej nazwy części Służewca Przemysłowego w pełni zgodnej z potoczną - Mordor,

Nazwa ta zostanie naniesiona na mapy jako nazwa osiedla, zostanie wykorzystana do nazwania przystanków komunikacji miejskiej na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej oraz Domaniewskiej, powstanie tablica powitalna "Witamy w Mordorze", jak również w dzielnicy rozmieszczone zostaną atrakcje turystyczne - miedziane figury Orków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na powszechnie funkcjonującą w języku potocznym nazwę części dzielnicy Służewca Przemysłowego Mordor, wnioskujemy o nadanie jej oficjalnej nazwy zgodnej z potoczną.

Tak jak w języku, precedens, który się upowszechnia staje się regułą, tak powszechnie funkcjonująca nazwa powinna zostać sformalizowana.

Jednocześnie jest to autoironiczny projekt podkreślający dystans mieszkańców i otwierający znakomite możliwości promocyjne dla Warszawy. Taka informacja stanowi wspaniałą pożywkę dla mediów na całym świecie generując darmowy PR i w konsekwencji wzrost ruchu turystycznego. To otworzy możliwości dla lokalnego biznesu (wzrost obrotów branży turystycznej, w tym hoteli, gastronomii oraz sprzedaż gadżetów, pamiątek, pocztówek etc.)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zmiana nazwy na mapach - 20 000 PLN

Zmiana nazwy przystanku - 10 000 PLN

Postawienie znaku powitalnego 'Witamy w Mordorze' - 10 000 PLN

Postawienie rzeźb Orków - 20 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • mordor tablica.jpg
  • Orc_model.jpg
  • Wroclaw_krasnale_Melodiusz_i_Grajek.JPG