Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-28 14:07:28
Powrót do projektu

Osiedle Mordor

status: Zgłoszony Usankcjonowanie potocznej nazwy funkcjonującej w społeczności lokalnej Warszawy dotyczącej


Oznakowanie części Służewca Przemysłowego i nadanie jej nazwy oficjalnej zgodnej z potoczną - Mordorzgodnie z potoczną nazwą funkcjonującą w społeczności lokalnej „Mordor”, oraz ustawienie rzeźby Orka.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9976410865784
szerokość geograficzna: 52.1832018716802

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Obszar ulic zamkniętych w rejonie Konstruktorska, Suwak, Marynarska, Wołoska z uwzględnieniem ulic na osi Postępu i Domaniewska

Istotne informacje o lokalizacji

Teren od lat potocznie kojarzony z nazwą Mordor


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne, bez żadnych ograniczeń


Pełny opis projektu

Wnioskujemy o nadanie oficjalnej nazwy oznakowanie części Służewca Przemysłowego w pełni zgodnej zgodnie z potoczną - Mordor, Nazwa ta zostanie naniesiona na mapy jako nazwa osiedla, zostanie wykorzystana do nazwania przystanków komunikacji miejskiej na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej oraz Domaniewskiej, powstanie tablica powitalna "Witamy w Mordorze", jak również w dzielnicy rozmieszczone zostaną atrakcje turystyczne - miedziane figury Orkównazwą – „Mordor”, poprzez umieszczenie symbolicznej tablicy powitalnej „Witamy w Mordorze”, jak również pełnowymiarowej figury Orka.

Tablica powitalna zostanie umieszczona na trawniku przy skrzyżowaniu ulic Wołoskiej z Domaniewską, od strony południowo-zachodniej. Rzeźba orka stanie przy skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Postępu, od strony południowo-wschodniej.

Figura ta zostanie zaprojektowana i wykonana przez artystę w skali 1:1 i będzie nawiązywać stylistyką zarówno do postaci Orków z trylogii Tolkiena, jak również korporacyjnej konotacji z potoczną nazwą dzielnicy – „Mordor”. Celem jest stworzenie miejsca wokół Orka, w którym będzie można zrobić sobie zdjęcie z rzeźbą oraz usiąć na ławce żeby odpocząć od „korporacyjnego biegu”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na powszechnie funkcjonującą w języku potocznym nazwę części dzielnicy Służewca Przemysłowego Mordor„Mordor”, wnioskujemy o nadanie jej oficjalnej nazwy zgodnej z potoczną. Tak jak w języku, precedens, który się upowszechnia staje się regułą, tak powszechnie funkcjonująca nazwa powinna zostać sformalizowana. Jednocześnie jest to autoironiczny projekt podkreślający dystans mieszkańców i otwierający znakomite możliwości promocyjne dla Warszawy. Taka informacja stanowi wspaniałą pożywkę dla mediów na całym świecie generując darmowy PR i w konsekwencji wzrost ruchu turystycznego. To otworzy możliwości dla lokalnego biznesu (wzrost obrotów branży turystycznej, w tym hoteli, gastronomii oraz sprzedaż gadżetów, pamiątek, pocztówek etc.)oznakowanie jej w sposób, który nada obszarowi indywidualny charakter. Projekt ten przyniesie korzyści:

• Przełamanie negatywnego wizerunku „Mordoru”

na pokazujący dystans do siebie, równoważąć korporacyjny charakter rejonu. Lokalna społeczność oraz odwiedzający (przedstawiciele biznesu oraz turyści) dostrzegą ciepłą twarz miasta, takiego z dystansem i poczuciem humoru, które bierze pod uwagę głos społeczności.

• Zainteresowanie mediów / PR

dzielnica oraz miasto przekuwa słabość w siłę. Wykorzystanie potocznej nazwy do nadania iondywidualnego charakteru częsci dzielnicy zmieni negatywne postrzeganie w atrakcję przyciągającą zainteresowanie mediów oraz turystów w Polsce i na świecie.

• Mordor będzie atrakcją turystyczną o potencjale komunikacyjnym i biznesowym dla lokalnych przedsiębiorców – wzrost ruchu turystycznego i pozytywny wpływ na branże turystyki i gastronomii (w tym pamiątki, gadżety, pocztówki, itp.).
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZmiana nazwy na mapach - 20 000 PLN Zmiana nazwy przystanku - 10 000 PLN

Postawienie znaku powitalnego 'Witamy w Mordorze' - 10 „Witamy w Mordorze” w formie tablicy - 35 000 PLN

Postawienie rzeźb Orków rzeźby Orka - 20 50 000 PLN

Wypłytowanie 20m2 wokół rzeźby, postawienie 2 ławek, zasadzenie 2 krzaków, kosz na śmieci -

łącznie 8 500zł


Całkowity koszt projektu: 60 00093 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • mordor tablica.jpg
  • Orc_model.jpg
  • Wroclaw_krasnale_Melodiusz_i_Grajek.JPG