Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-04-10 11:50:10
Powrót do projektu

Jeszcze ciszej na Kępie Potockiej

status: Trwa ocena


Kontynuacja projektu wybranego w głosowaniu w 2016 roku - ustawienie ściany z ekologicznych paneli drewnianych obsadzonych pnączami na niewysokim wale ziemnym długości 100-150 metrów, wzdłuż Wisłostrady na przedłużeniu istniejącego wału ziemnego w kierunku południowym (na wysokości placu zabaw dla młodszych dzieci).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9919655323029
szerokość geograficzna: 52.2789631825636

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka, wzdłuż Wisłostrady

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek od istniejącego wału ziemnego w kierunku południowym na długości 100-150 metrów, na wysokości placu zabaw dla dzieci młodszych


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich, bez ograniczeń czasowych, na terenie publicznym


Pełny opis projektu

Ściana o długości 100-150 metrów i wysokości 1,5 m, wykonana z ekologicznego, naturalnego materiału (drewno) i posadowiona na wale ziemnym o wysokości podobnej do istniejącego obok odcinka wału. Przed ustawieniem ściany przeciwhałasowej należy usunąć niezbędną część krzewów i usypać w tym miejscu wał ziemny, na którym stanie ściana antyhałasowa. Trzeba uwzględnić dwa przejścia (chodniki) łączące park na Kępie Potockiej z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisłostrady. Po zakończeniu montażu ściany przeciwhałasowej należy po obu stronach posadzić pnącza, np. winobluszcz pięciolistny (sadzonki co około 2 m).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Kępa Potocka to popularne miejsce odpoczynku żoliborzan i mieszkańców innych dzielnic. Od wielu lat istnieje tu plac zabaw dla najmłodszych dzieci, a obok tor przeszkód dla rowerzystów. Miejsce przyciąga licznie rodziny z dziećmi i spacerowiczów. Niestety, w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się hałaśliwa, ruchliwa arteria (Wisłostrada). Realizacja projektu poprawi komfort odpoczywających na Kępie Potockiej i mieszkańców bloków przy ulicy Gwiaździstej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wykonania projektu - kwota 5 000 zł

Panele ekranów akustycznych z drewna: 150 m x 1,5 m = 225 m2 x 500 zł = 98 800 zł

Wał ziemny o podstawie 2 m szerokości, wysokość 0,5 m, długość 150 m x 100 zł = 15 000 zł

Pnącza: 150 x 12 zł = 1 800 zł

Karczowanie krzewów: 240 m2 x 10 zł = 2 400 zł

Prace budowlane: 27 000 zł Przy obliczaniu kosztu odcinek objęty projektem należy tak skrócić, aby ostateczna suma wydatków nie przekroczyła 150 000 złW całkowitym koszcie projektu został uwzględniony koszt wykonania projektu.


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja pnączy (odchwaszczanie, podlewanie)

Konserwacja paneli

Usuwanie skutków ewentualnej dewastacji/zniszczeń


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • orientacyjna lokalizacja projektu.jpg