Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-05-30 10:02:30
Powrót do projektu

Nowe książki dla Nowej Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zakup nowości wydawniczych i multimediów dla Praskich Bibliotek.

Stały dopływ nowości stanowi główny element atrakcyjności bibliotek w środowisku lokalnym.

Ceny książek wciąż są wysokie, dlatego Biblioteka może bezpłatnie zapewnić czytelnikom dostęp do książek i multimediów.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Skoczylasa 9, Jagiellońska 47E, Szanajcy 14, Strzelecka 21/25, Inżynierska 10

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna oraz jej filie i oddziały na terenie Nowej Pragi.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Praskie biblioteki publiczne bezpłatnie udostępniają zbiory swoim czytelnikom. Zapis do biblioteki jest darmowy. Dostęp do zbiorów bibliotecznych możliwy jest w godzinach otwarcia placówek Biblioteki, książki można wypożyczać do domu. Udostępnianie książek odbywa się zgodnie z regulaminem Biblioteki. Katalog dostępnych zbiorów zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie oferty Biblioteki Publicznej na terenie Dzielnicy Praga-Północ poprzez zakup nowości wydawniczych, oraz uzupełnienie księgozbioru o pozycje, których nie udało się nabyć w poprzednich latach. Zakupy nowości czytelniczych stanowią jeden z podstawowych warunków uatrakcyjnienia księgozbiorów bibliotek publicznych, a w konsekwencji podniesienia czytelnictwa. Z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych na zaspokojenie potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców naszej dzielnicy oraz wysokie ceny książek dostępnych na rynku księgarskim, realizacja tego projektu sprawi, że oferta Praskich bibliotek wzbogaci się o wiele cennych i atrakcyjnych nowości wydawniczych,

Projekt zgłaszałem również w poprzedniej edycji i cieszył się on ogromnym poparciem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka na Pradze-Północ jest miejscem, które łączy wszystkie pokolenia mieszkańców naszej dzielnicy. Z usługi biblioteki korzystają zarówno osoby najmłodsze, szukające pomocy w nauce, jak również starsze, dla których książka jest głównym źródłem rozrywki. Praska Biblioteka od kilku lat nie dysponuje wystarczającymi środkami na zakup nowości wydawniczych. Wiele cennych pozycji nie trafia do bibliotek, a na popularne tytuły tworzą się długie kolejki, co sprawia, że czytelnicy muszą czekać na książkę miesiącami.. Na rynku pojawiają się również coraz liczniejsze audiobooki, które umożliwiają czerpanie radości z literatury osobom z dysfunkcjami wzroku (niepełnosprawni i seniorzy).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na terenie dzielnicy Praga-Północ, w obszarze Nowej Pragi, działa 7 placówek bibliotecznych.

Wydatki na nowości wydawnicze (książki i multimedia) miesięcznie na jedną placówkę wyniosą około 1700 PLN.1700 zł x 10 miesięcy = 17 000 zł

17000 zł x 7 placówek = 119000 złW skali roku, koszt projektu wyniósłby około 119 tys zł (słownie sto dziewiętnaście tysięcy złotych).


Całkowity koszt projektu: 119 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki