Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-19 15:37:19
Powrót do projektu

Parkuj wygodnie na Miłej

status: Zgłoszony


Projekt zwiększy istotnie ilość miejsc parkingowych w tym rejonie. Dodatkowo umożliwi parkowanie rowerów i ich naprawę. Koperta z odpowiednimi znakami uniemożliwi zastawianie śmieciarkom miejsca do parkowania.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.98226398229599982263982296
szerokość geograficzna: 52.2480109021522952480109021523

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Miła na odcinku od Esperanto do Smoczej. Nr obrębu 60202, Nr działki 65/2. Oznaczenie użytku dr . Własność m. st. Warszawy (na podstawie mapy. Na podstawie danych zawartych na http://mapa.um.warszawa.pl

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja:

Miejsca postojowe usytuowane będą na południowej stronie ulicy Miłej na odcinku miedzy ul. Esperanto a ul. Smoczą. Dwa stojaki rowerowe na trawniku na północnej stronie ul. Miłej na wysokości śmietnika tak by stojak było widać z okien Miłej 22,

Następne dwa na trawniku przy 2 i 4 klatce Miłej 22

oraz ostatnie dwa 2 i 4 klatce Miłej 24.

Stacja napraw rowerów obok stojaków na wysokości śmietnika.

Koperta zaznaczona na planie na wysokości śmietnika

Wszystkie punkty zaznaczone są na załączonej mapce


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsca parkingowe będą dostępne dla wszystkich mieszkańców na równych prawach. Stojaki rowerowe umożliwia mocowanie rowerów dla mieszkańców. Stacja napraw rowerów umożliwi drobne naprawy. Koperta z odpowioednim oznakowanie uniemożliwi parkowanie w tym miejscu inny pojazdom poza śmieciarką.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy zwiększenia ilości miejsc parkingowych do ok. 60-70 poprzez umieszczenie ich na ukos na istniejącym obecnie trawniku wraz z wprowadzeniem kontra ruchu rowerowego na ul. Miłej na odcinku od ul. Esperanto do ul. Smoczej. Przy założeniu, że poszerzenie projektu nadal umożliwi parkowanie po stronie północnej i południowej ul. Miłej na całej jej długości. Pozwoli to na poszerzenie jednokierunkowej ulicy Miłej oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców. Trzeba w tym Miejscu powiedzieć, że w 2016 roku na wniosek MPO, które miało ich zdaniem trudności w dojechaniu do altan śmietnikowych został postawiony zakazu parkowania na stronie południowej ul. Miłej na odcinku od Esperanto do Smoczej. Spowodowało to oburzenie mieszkańców bo ograniczyło to o ok. 50 % ilość miejsc do parkowania. Po protestach mieszkańców w ciągu dwóch dni znaki zakazu usunięto. Projekt zwiększy istotnie ilość miejsc parkingowych w tym rejonie gdzie i tak już ich brak. Budowa zatok które umożliwią zaparkowanie maksymalnie 70 samochodów ( to może ulec zmianie po dokładnym wymierzeniu) pozwoli na efektywne poszerzenie ulicy ułatwiając dojazd śmieciarki. Odpowiedniej wielkości koperta pozwoli na zaparkowanie śmieciarki, która obecnie blokowała ulicę w trakcie zabierania śmieci. Stojaki rowerowe umożliwią mieszkańcom parkowanie rowerów których jest na osiedlu coraz więcej. Stacja napraw umożliwi mieszkańcom drobne naprawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli lepiej zorganizować miejsca parkingowe dla mieszkańców, poszerzy ulicę umożliwiając dojazd i postój śmieciarki do osiedla a stojaki rowerowe zachęcą do większego korzystania przez mieszkańców z tej formy transportu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Miejsce parkingowe 4000 zł x 70 miejsc = 280 000

Zakup i ustawienie dziesięciu stojaków rowerowych U-kształtnych na dwa rowery = 3000 zł

Zakup i montaż 1 stacji napraw = 2000 zł

Utwardzenie podłoża wokół stacji: około = 500 zł.

namalowanie na jezdni koperty umożliwiającej zabezpieczenie miejsca postojowego dla śmieciarki MPO oraz odpowiednie oznakowanie = 600 zł


Całkowity koszt projektu: 286 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • parkingi miła ze rowerami.jpg