Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 20:12:20
Powrót do projektu

Sady na pTAK

status: Zgłoszony


Celem projektu jest pomoc ptakom i polepszenie warunków ich bytowania w parku Sady Żoliborskie poprzez:

- opracowanie planu utrzymania zieleni na Sadach w taki sposób, aby zwiększyć różnorodność biologiczną i aby park był przyjazny ptakom;

- edukację mieszkańców w zakresie dokarmiania ptaków;

- „urządzenie” parku uwzględniające potrzeby ptaków i integrujące mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9715378284454359715378284454
szerokość geograficzna: 52.267207089338912672070893389

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Sady Żoliborskie

Istotne informacje o lokalizacji

Park Sady Żoliborskie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Działania projektowe zakładają dostępność dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Automaty z karmą dla ptaków będą zaprogramowane tak, aby dzienny limit wydawanych porcji był dostosowany do populacji ptaków żyjącej w Parku Sady Żoliborskie.


Pełny opis projektu

1. Konsultacje społeczne przy opracowaniu planu zagospodarowania Sadów tak, aby park był przyjazny ptakom – 3 spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i ekspertami z zakresu ornitologii, ochrony środowiska i zagospodarowania zieleni miejskiej.

Efekt: opracowanie długofalowej obywatelskiej strategii działania parku przyjaznego ptakom i innym zwierzętom - „Sady na pTAK”.2. Działania edukacyjne pod kierunkiem ekspertów z organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony ptaków: co możemy zrobić, żeby ptakom żyło się dobrze, jak i kiedy dokarmiać, czego nie wolno robić, a co robić należy.

Formy: warsztaty dla mieszkańców, rodzin z dziećmi - jak zamiast dokarmiania chlebem, przy minimalnych nakładach można mądrze dokarmiać ptaki i budować np. karmniki-dozowniki w zależności od potrzeb różnych gatunków ptaków i tak, aby im nie szkodzić.

Efekt: karmniki wiszące, stworzenie bazy osób zaangażowanych, chętnych do systematycznych działań na rzecz ptaków, uzupełniania karmy, monitoringu automatów z karmą, przeciwdziałania zaśmiecaniu Sadów resztkami, docelowo inwentaryzacji gatunków ptaków żyjących na Sadach.3. Zakup/wykonanie infrastruktury na potrzeby ptaków na Sadach:

- projekt i wykonanie karmników „szytych na miarę” dla gatunków ptaków bytujących na Sadach i pod kierunkiem fachowców z dziedziny ornitologii;

- zakup 2. automatów-podajników pełnowartościowej karmy dla ptaków – podpowiedź dla spacerowiczów, aby zdecydowali się na mądre dokarmianie (odpłatnie – 1zł – zebrana kwota będzie przeznaczona na zakup karmy uzupełniającej do automatów);

- projekt, wykonanie i montaż 2. wieżyczek dla jerzyków – pomoc w utrzymaniu i odbudowie populacji ptaków, które żywiąc się komarami, w sezonie letnim bardzo pomagają ludziom i zwierzętom;

- dosadzenie drzew i krzewów owocowych dla ptaków (np. jarzębiny, głogi)

- wykonanie tablic edukacyjnych o dokarmianiu i o ptakach, ich niezastąpionej roli w ekosystemie, o utrzymaniu zieleni korzystnym dla ptaków (przygotowanie merytoryczne – eksperci z organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony ptaków).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dlaczego ptaki? To one są głównymi lokatorami Sadów. Potrzebują nas, a my ich. One liczą na nasze wsparcie zimą – mądre dokarmianie, latem – dostęp do wody. My korzystamy z ich wsparcia np. anty-komarowego – jerzyki – „ptaki na komary” - zjadają ogromne ilości owadów, jerzyk chwyta dziennie około 20.000 owadów latających.

Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na to, co możemy zrobić, aby nie szkodzić ptakom.

Wielu mieszkańców dokarmia ptaki pieczywem i „resztkami ze stołu”.

Skutki: takie karmienie jest szkodliwe dla zdrowia ptaków, Sady są notorycznie zaśmiecane, a dodatkowymi beneficjentami wyrzucanych śmieci są psy, które tak jak ptaki chorują jedząc przeterminowane „rarytasy”.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Konsultacje społeczne prowadzone przez moderatora – spotkania mieszkańców z ekspertami z dziedzin ornitologii, ochrony środowiska i zagospodarowania zieleni miejskie: wynagrodzenie dla ekspertów - 3 spotkania x 4 godziny x 100 zł = 1.200 zł, wynajem sali na spotkania - 12 godz. x 60 zł = 720 zł;2. Opracowanie strategii działania i zagospodarowania parku Sady Żoliborskie „Sady na pTAK” przyjaznego ptakom i innym zwierzętom: wynagrodzenie dla ekspertów - 60 godz. x 100 50 zł = 63.000 zł3. Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi: jak mądrze pomagać ptakom, jak dokarmiać, jak zbudować prosty i funkcjonalny karmnik - wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty – 3 warsztaty x 4 godziny x 100 zł = 1.200 zł, wynajem sali na warsztaty – 12 godz. x 60 zł = 720 zł 4. Koordynacja funkcjonowania karmników obywatelskich, automatów karmy dla ptaków, ich stanu, potrzeby uzupełniania karmy, budowania bazy wolontariuszy, mieszkańców chętnych do współpracy przy działaniach na rzecz ptaków na Sadach,, działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców: średnio co drugi dzień w roku - 182 dni x 1 godz. x 30 zł = 5.460 zł;4. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące nagłośnienia konsultacji społecznych i warsztatów, przeprowadzone przez moderatora, zewnętrzne podmioty, Urząd itp. 3.000 zł;5. Projekt i wykonanie karmników „szytych na miarę” pod kątem potrzeb ptaków z Sadów – 10 szt. x 200 zł = 2.000 zł;6. Zakup i montaż dwóch automatów z pełnowartościową karmą dla ptaków dla spacerowiczów – inwestycja w urządzenia: 2 szt. x 2.149 150 zł (gwarancja 12 miesięcy wraz z obsługą serwisową), karma 10 paczek 30 kg x 75 zł = 750 zł (optymalne zapotrzebowanie na karmę w okresie zimowym zostanie określone przez ekspertów od ptaków, na tym etapie zakładamy, że automaty „zarobią” na zakup karmy na bieżąco)., zapas karmy 400 zł, razem: 5.450 zł;7. Projekt, wykonanie i montaż 21. wieżyczek wieży dla jerzyków na Sadach – 2 1 szt. x 7.000 zł, budowle takie jak wieże dla jerzyków (lub ptaków im pokrewnych) powstawały już w różnych miejscach świata. Powstała w Griggsville w USA już w latach ’60., zawierająca 562 miejsc lęgowych stała się znakiem rozpoznawczym tego niewielkiego miasta. Mieszkańcy miasteczka chwalą się, że dzięki ptakom, które osiedliły się w wieży pokonali plagę komarów. http://stop.eko.org.pl/wp/wieze-dla-jerzykow-apus-apus-w-warszawie/8. Zakup sadzonek drzew i krzewów owocowych dla ptaków – liczba i rodzaj do ustalenia przez ekspertów, na tym etapie szacujemy koszt ok. 2kwota uzależniona od liczby, rodzaju gatunku drzew, krzewów ich obwodu, powierzchni itp. - 5.000 zł;9. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie tablic edukacyjnych o dokarmianiu i o ptakach, ich niezastąpionej roli w ekosystemie, utrzymaniu zieleni korzystnym dla ptaków – 2 sztuki x 12.000 zł = 24.000 zł Powyższe ;10. Koszty oznakowania projektu w ramach budżetu partycypacyjnego - 1.800 zł.Pierwotnie wartości oszacowano na podstawie rozeznania rynku, w tym informacji uzyskanych od dystrybutora automatów z karmą dla ptaków oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków i firm mających doświadczenie w utrzymaniu parków miejskich. Powyższe wartości zostały następnie skorygowane i zaakceptowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz.


Całkowity koszt projektu: 40 34833 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Obsługa automatów z karmą dla ptaków w ramach udzielonej gwarancji przez firmę lub ewentualnie przez firmę zewnętrzną lub utrzymującą park – w okresie zimowym, 6 miesięcy - co najmniej co drugi dzień (uzupełnianie karmy przez projektodawcę, zewnętrzne podmioty, Urząd itp., konserwacja urządzeń) – 90 dni x 50 zł = 4.500 zł.

Szacunkowy koszt eksploatacji 4 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,50 00

Załączniki

  • wiezyczka_dla_jerzykow1.jpg
  • wiezyczka_dla_jerzykow2.jpg
  • wiezyczka_dla_jerzykow3.jpg