Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-04-11 15:18:11
Powrót do projektu

Sady na pTAK

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Celem projektu jest pomoc ptakom i polepszenie warunków ich bytowania w parku Sady Żoliborskie poprzez:

- opracowanie planu utrzymania zieleni na Sadach w taki sposób, aby zwiększyć różnorodność biologiczną i aby park był przyjazny ptakom;

- edukację mieszkańców w zakresie dokarmiania ptaków;

- „urządzenie” parku uwzględniające potrzeby ptaków i integrujące mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9715378284454
szerokość geograficzna: 52.2672070893389

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Sady Żoliborskie

Istotne informacje o lokalizacji

Park Sady Żoliborskie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Działania projektowe zakładają dostępność dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Automaty z karmą dla ptaków będą zaprogramowane tak, aby dzienny limit wydawanych porcji był dostosowany do populacji ptaków żyjącej w Parku Sady Żoliborskie.


Pełny opis projektu

1. Konsultacje Dyskusje społeczne przy opracowaniu planu zagospodarowania Sadów tak, aby park był przyjazny ptakom – 3 spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i 3 ekspertami z zakresu: ornitologii, ochrony środowiska i zagospodarowania zieleni miejskiej.

Efekt: opracowanie długofalowej obywatelskiej strategii działania parku przyjaznego ptakom i innym zwierzętom - „Sady na pTAK”.2. Działania edukacyjne pod kierunkiem ekspertów z organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony ptaków: co możemy zrobić, żeby ptakom żyło się dobrze, jak i kiedy dokarmiać, czego nie wolno robić, a co robić należy.

Formy: warsztaty dla mieszkańców, rodzin z dziećmi - jak zamiast dokarmiania chlebem, przy minimalnych nakładach można mądrze dokarmiać ptaki i budować np. karmniki-dozowniki w zależności od potrzeb różnych gatunków ptaków i tak, aby im nie szkodzić.

Efekt: karmniki wiszące, stworzenie bazy osób zaangażowanych, chętnych do systematycznych działań na rzecz ptaków, uzupełniania karmy, monitoringu automatów z karmą, przeciwdziałania zaśmiecaniu Sadów resztkami, docelowo inwentaryzacji gatunków ptaków żyjących na Sadach.3. Zakup/wykonanie infrastruktury na potrzeby ptaków na Sadach:

- projekt i wykonanie karmników „szytych na miarę” dla gatunków ptaków bytujących na Sadach i pod kierunkiem fachowców z dziedziny ornitologii;

- zakup 2. automatów-podajników pełnowartościowej karmy dla ptaków – podpowiedź dla spacerowiczów, aby zdecydowali się na mądre dokarmianie (odpłatnie – 1zł – zebrana kwota będzie przeznaczona na zakup karmy uzupełniającej do automatów);

- projekt, wykonanie i montaż 1 wieżyczki dla jerzyków – pomoc w utrzymaniu i odbudowie populacji ptaków, które żywiąc się komarami, w sezonie letnim bardzo pomagają ludziom i zwierzętom;

- dosadzenie drzew i krzewów owocowych dla ptaków (np. jarzębiny, głogi)

- wykonanie tablic edukacyjnych o dokarmianiu i o ptakach, ich niezastąpionej roli w ekosystemie, o utrzymaniu zieleni korzystnym dla ptaków (przygotowanie merytoryczne – eksperci z organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony ptaków).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dlaczego ptaki? To one są głównymi lokatorami Sadów. Potrzebują nas, a my ich. One liczą na nasze wsparcie zimą – mądre dokarmianie, latem – dostęp do wody. My korzystamy z ich wsparcia np. anty-komarowego – jerzyki – „ptaki na komary” - zjadają ogromne ilości owadów, jerzyk chwyta dziennie około 20.000 owadów latających.

Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na to, co możemy zrobić, aby nie szkodzić ptakom.

Wielu mieszkańców dokarmia ptaki pieczywem i „resztkami ze stołu”.

Skutki: takie karmienie jest szkodliwe dla zdrowia ptaków, Sady są notorycznie zaśmiecane, a dodatkowymi beneficjentami wyrzucanych śmieci są psy, które tak jak ptaki chorują jedząc przeterminowane „rarytasy”.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Konsultacje Dyskusje społeczne prowadzone przez moderatora – spotkania mieszkańców z 3 ekspertami z dziedzin: ornitologii, ochrony środowiska i zagospodarowania zieleni miejskiemiejskiej: wynagrodzenie dla 3 ekspertów - 3 spotkania x 4 godziny x 100 zł = 1.200 zł;2. Opracowanie strategii działania i zagospodarowania parku Sady Żoliborskie „Sady na pTAK” przyjaznego ptakom i innym zwierzętom: wynagrodzenie dla 3 ekspertów - 60 godz. x 50 zł = 3.000 zł3. Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi: jak mądrze pomagać ptakom, jak dokarmiać, jak zbudować prosty i funkcjonalny karmnik - wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty np. przez 3 osoby – 3 warsztaty x 4 godziny x 100 zł = 1.200 zł;4. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące nagłośnienia konsultacji społecznych i warsztatów, przeprowadzone przez moderatora, zewnętrzne podmioty, Urząd itp. 3.000 zł;5. Projekt i wykonanie karmników „szytych na miarę” pod kątem potrzeb ptaków z Sadów – 10 szt. x 200 zł = 2.000 zł;6. Zakup i montaż dwóch automatów z pełnowartościową karmą dla ptaków dla spacerowiczów – inwestycja w urządzenia: 2 szt. x 2.150 zł (gwarancja 12 miesięcy wraz z obsługą serwisową), karma 10 paczek 30 kg x 75 zł = 750 zł, zapas karmy 400 zł, razem : = 5.450 zł;7. Projekt, wykonanie i montaż 1. wieży dla jerzyków na Sadach – 1 szt. x 7.000 zł, budowle takie jak wieże dla jerzyków (lub ptaków im pokrewnych) powstawały już w różnych miejscach świata. Powstała w Griggsville w USA już w latach ’60., zawierająca 562 miejsc lęgowych stała się znakiem rozpoznawczym tego niewielkiego miasta. Mieszkańcy miasteczka chwalą się, że dzięki ptakom, które osiedliły się w wieży pokonali plagę komarów. http://stop.eko.org.pl/wp/wieze-dla-jerzykow-apus-apus-w-warszawie/8. Zakup sadzonek drzew i krzewów owocowych dla ptaków – kwota uzależniona od liczby, rodzaju gatunku drzew, krzewów ich obwodu, powierzchni itp. - 5.000 zł;9. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie tablic edukacyjnych o dokarmianiu i o ptakach, ich niezastąpionej roli w ekosystemie, utrzymaniu zieleni korzystnym dla ptaków – 2 sztuki x 2.000 zł = 4.000 zł;10. Koszty oznakowania projektu w ramach budżetu partycypacyjnego - 1.800 zł.Pierwotnie wartości oszacowano na podstawie rozeznania rynku, w tym informacji uzyskanych od dystrybutora automatów z karmą dla ptaków oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków i firm mających doświadczenie w utrzymaniu parków miejskich.


Całkowity koszt projektu: 33 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Obsługa automatów z karmą dla ptaków w ramach udzielonej gwarancji przez firmę lub ewentualnie przez firmę zewnętrzną lub utrzymującą park – w okresie zimowym, (uzupełnianie karmy przez zewnętrzne podmioty itp., konserwacja urządzeń).
Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • wiezyczka_dla_jerzykow1.jpg
  • wiezyczka_dla_jerzykow2.jpg
  • wiezyczka_dla_jerzykow3.jpg