Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-18 13:42:18
Powrót do projektu

Znów Zielona Wołoska!

status: Zgłoszony


Posadzenie szpaleru 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.00135326385498001353263855
szerokość geograficzna: 52.190891636315381908916363154

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Zachodnia część ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada posadzenie drzew w przestrzeni publicznej, na terenie miasta - efekt jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich przez cały czas.


Pełny opis projektu

Posadzenie 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej, po stronie zachodniej, w pasie trawnika oddzielającego ulicę od ścieżki rowerowej i chodnika, na odcinku od ul.Woronicza do ul.Racławickiej. Dzięki realizacji projektu teren ten stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i zredukuje uciążliwość sąsiedztwa ruchliwej arterii. Drzewa wpłyną na poprawę estetyki, lepszą jakość powietrza oraz przyniosą ulgę podczas upałów, co przyczyni się do poprawy samopoczucia wszystkich mieszkańców oraz spacerowiczów i przejezdnych.

Weryfikacja pozytywna warunkowa, ponieważ projekt koliduje z planowaną realizacją ekranów akustycznych. ZDM zlecił i otrzymał wyniki analizy porealizacyjnej sprawdzającej oddziaływanie akustyczne na środowisko tej drogi. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wskazano do realizacji m.in. budowę ekranów akustycznych wzdłuż zachodniej oraz wschodniej jezdni ul. Wołoskiej na odcinku, który zakłada w przedmiotowym projekcie posadzenie drzew. Na obecnym etapie jedonostka weryfikującą - ZOM - nie otrzymał jednak potwierdzenia ze ZMiD o realizacji ekranów dla ul. Wołoskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy okazji poszerzania ulicy Wołoskiej zlikwidowano uroczy pas zieleni z drzewami. Ulica przybliżyła się do budynków mieszkalnych. Szacuje się, że w ostatnich 3 latach na Wyględowie wycięto ok 1000 drzew, jednocześnie ruch samochodowy stale się zwiększa, przez co jakość życia mieszkańców spada. Wśród drzew żyje się dużo przyjemniej, a ich brak w ruchliwym mieście staje się nie do zniesienia. Platany pięknie się prezentują jako drzewa alejowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt posadzenia drzewa o pniu

Projekt budowlano-wykonawczy 10 000 zł

Posadzenie 30 drzew o obw. 16-18 cm i 3-letnia pielęgnacja 2 000 zł x 30 drzew = 60 000 w gruncie 25 500 zł

pielęgnacja drzew rok 5400 zł

Maty zabezpieczające (ok.500 m) 17 500 zł

Razem koszt 58 400


Całkowity koszt projektu: 60 00058 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji

Pielęgnacja zieleni, konserwacja malej architektury – 7000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6007 000,00 zł

Załączniki