Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-05-31 13:05:31
Powrót do projektu

DZIELNICOWA HALA PNEUMATYCZNA-BALON SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 344 IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 15)

Dzielnicowa hala pneumatyczna - balon sportowy przy Szkole Podstawowej nr 344 im. Powstania Warszawskiego (Erazma z Zakroczymia 15)

status: Zgłoszony


Zakup hali pneumatycznej dla boiska piłkarskiego białołęckiego ośrodka sportu z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 60 x 30 m z przeznaczeniem do sezonowego montażu na okresy jesienno-zimowe w celu całorocznego wykorzystania boiska przez Szkołę Podstawową nr 344 i w miarę potrzeb inne szkoły, kluby, stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańców w ramach bezpłatnego dostępu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9481757879257
szerokość geograficzna: 52.3220682711057

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

UL Ul. ŚWIATOWIDA Światowida 56 W SĄSIEDZTWIE w sąsiedztwie SP NR nr 344 PRZY UL.ERAZMA Z ZAKROCZYMIA przy ul. Erazma z Zakroczymia 15

Istotne informacje o lokalizacjiUL

Ul. ŚWIATOWIDA 56, BOISKO SZTUCZNE NA TERENIE BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 344. MIEJSCE OD LAT ZNANE MIESZKAŃCOM BIAŁOŁĘKI JAKO PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DEDYKOWANA DO UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJIŚwiatowida 56, boisko sztuczne na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 344. Miejsce od lat znane mieszkańcom Białołęki jako przestrzeń publiczna dedykowana do uprawiania sportu i rekreacji.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówWARUNKI KORZYSTANIA W OKRESACH ZIMOWYCH (LISTOPAD-MARZEC) PON-PT : GODZ

Warunki korzystania w okresach zimowych (listopad-marzec)

Pon-pt :

Godz.8-16: SZKOŁA NR 344 LUB INNE SZKOŁY, JEŚLI SZKOŁA 344 NIE ZAPEŁNI GRAFIKU-NIEODPŁATNIE GODZszkoła nr 344 lub inne szkoły, jeśli szkoła 344 nie zapełni grafiku - nieodpłatnie

Godz.16-17: OBIEKT OGÓLNODOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH (ZGODNIE Z LISTĄ ZAPISÓW PROWADZONĄ PRZEZ BOS) GODZobiekt ogólnodostępny dla wszystkich (zgodnie z listą zapisów prowadzoną przez BOS)

Godz.17-22: KLUBY, STOWARZYSZENIA SPORTOWE Z BIAŁOŁĘKI - ODPŁATNIE* SOB-NIEDZ. GODZkluby, stowarzyszenia sportowe z Białołęki - odpłatnie*

Sob-niedz.

Godz. 8-22: OBIEKT OGÓLNODOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH (ZGODNIE Z LISTĄ ZAPISÓW PROWADZONĄ PRZEZ BOS) ŁĄCZNIE W TYGODNIU: GODZINY OGÓLNODOSTĘPNE - 33; GODZINY ODPŁATNE - 25;GODZINY "SZKOLNEobiekt ogólnodostępny dla wszystkich (zgodnie z listą zapisów prowadzoną przez BOS)

Łącznie w tygodniu: godziny ogólnodostępne - 33; godziny odpłatne - 25; godziny "szkolne" - 40* odpłatność za godziny 17-22 w dni powszednie dla klubów i stowarzyszeń sportowych wynika z cennika za dotychczasowe korzystanie z samego boiska przed ewentualnym pokryciem go halą pneumatyczną. Realizacja inwestycji nie powoduje nowych kosztów za korzystanie z boiska pokrytego balonem.


Pełny opis projektuZAKUP HALI PNEUMATYCZNEJ DLA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O WYMIARACH 60 X 30 M Z PRZEZNACZENIEM DO SEZONOWEGO MONTAŻU NA OKRESY JESIENNO-ZIMOWE W CELU CAŁOROCZNEGO WYKORZYSTANIA BOISKA PRZEZ SZKOŁY, KLUBY, STOWARZYSZENIA SPORTOWE, GRUPY ZORGANIZOWANE I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI ORAZ WARSZAWY. HALA O POWIERZCHNI OKOŁO 2000 M2 UTRZYMYWANA POPRZEZ SPRĘŻONE POWIETRZE, OGRZANE Z WYKORZYSTANIEM ENERGII WĘZŁA CIEPLNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W BOS. HALA WYPOSAŻONA W STOSOWNE OŚWIETLENIE TYPU LED, W TYM OŚWIETLENIE AWARYJNE, DRZWI OBROTOWE I EWAKUACYJNE. WYPOSAŻONA W AWARYJNY GENERATOR PRĄDU NA WYPADEK CZASOWEGO BRAKU ENERGII CO POZWOLI BEZPIECZNIE OPUŚCIĆ OBIEKT ĆWICZĄCYM WEWNĄTRZ ZAWODNIKOM. ZAKŁADA SIĘ PRZEWIDYWANY MINIMALNY OKRES UŻYTKOWANIA HALI PNEUMATYCZNEJ NA 15 LAT. NA BOISKU BĘDĄ PRZEPROWADZANE RÓWNIEŻ DARMOWE ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU NP. „ZIMA W MIEŚCIE”. DZIĘKI CAŁOROCZNEJ DOSTĘPNOŚCI, POZA FUNKCJĄ SPORTOWĄ, OBIEKT BĘDZIE TAKŻE GENEROWAŁ PRZYCHODY DLA MIASTA W OKRESACH ZIMOWYCH. OBECNIE BOISKO JEST ZAMYKANE W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (NP. ZALEGANIA ŚNIEGU

Zakup hali pneumatycznej dla boiska piłkarskiego na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 60 x 30 m z przeznaczeniem do sezonowego montażu na okresy jesienno-zimowe w celu całorocznego wykorzystania boiska przez szkoły, kluby, stowarzyszenia sportowe, grupy zorganizowane i wszystkich mieszkańców Białołęki oraz Warszawy. Hala o powierzchni około 2000 m2 utrzymywana poprzez sprężone powietrze, ogrzane z wykorzystaniem energii węzła cieplnego funkcjonującego w BOS. Hala wyposażona w stosowne oświetlenie typu LED, w tym oświetlenie awaryjne, drzwi obrotowe i ewakuacyjne. Wyposażona w awaryjny generator prądu na wypadek czasowego braku energii, co pozwoli bezpiecznie opuścić obiekt ćwiczącym wewnątrz zawodnikom. Zakłada się przewidywany minimalny okres użytkowania hali pneumatycznej na 15 lat. Na boisku będą przeprowadzane również darmowe zajęcia w ramach programów organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu np. „zima w mieście”. Dzięki całorocznej dostępności, poza funkcją sportową, obiekt będzie także generował przychody dla miasta w okresach zimowych. Obecnie boisko jest zamykane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. zalegania śniegu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. EFEKT SPORTOWY - STWORZENIE WARUNKÓW UCZNIOM UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY NR 344, SETKOM DZIECI I MŁODZIEŻY ZRZESZONYCH W BIAŁOŁĘCKICH KLUBACH SPORTOWYCH DO TRENOWANIA I UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ W MIESIĄCACH ZIMOWYCH W KOMFORTOWYCH WARUNKACH NA SUCHEJ NAWIERZCHNI POD DACHEM. TRENINGI HALOWE NIE SĄ TAK EFEKTYWNE JAK PROWADZONE NA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ. 2. EFEKT LOGISTYCZNY - BRAK WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY MIEJSC W SALACH GIMNASTYCZNYCH Z UWAGI NA WIELKIE ZAINTERESOWANIE I KONIECZNOŚĆ TRENOWANIA PRZEZ CAŁY ROK. ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC DLA UPRAWIAJĄCYCH INNE DYSCYPLINY SPORTU W HALACH. 3. EFEKT OCHRONY NAWIERZCHNI BOISKA PRZED ŚNIEGIEM, MROZEM I LODEM. 4. EFEKT EKONOMICZNY - DODATKOWE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW DLA MIASTA I DZIELNICY. OBECNIE BOISKO JEST NIEWYKORZYSTANE ZIMĄEfekt sportowy - stworzenie warunków uczniom uczęszczających do szkoły nr 344, setkom dzieci i młodzieży zrzeszonych w białołęckich klubach sportowych do trenowania i uprawiania piłki nożnej w miesiącach zimowych w komfortowych warunkach na suchej nawierzchni pod dachem. Treningi halowe nie są tak efektywne jak prowadzone na nawierzchni trawiastej.

2. Efekt logistyczny - brak wystarczającej liczby miejsc w salach gimnastycznych z uwagi na wielkie zainteresowanie i konieczność trenowania przez cały rok. Zwiększenie liczby miejsc dla uprawiających inne dyscypliny sportu w halach.

3. Efekt ochrony nawierzchni boiska przed śniegiem, mrozem i lodem.

4. Efekt ekonomiczny - dodatkowe źródło przychodów dla miasta i dzielnicy. Obecnie boisko jest niewykorzystane zimą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychSZACOWANY CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

Szacowany całkowity koszt projektu: 795 000,00 ZŁ W TYM M.IN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z UZGODNIENIAMI, KONSTRUKCJA HALI WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ENERGII CIEPLNEJ WĘZŁA CO FUNKCJONUJĄCEGO W BOS,MONTAŻ OGRODZENIA, POZOSTAŁE ROBOTYzł w tym m.in.:

projekt architektoniczno-budowlany z uzgodnieniami, konstrukcja hali wraz z wykorzystaniem energii cieplnej węzła CO funkcjonującego w BOS, montaż ogrodzenia, pozostałe roboty.


Całkowity koszt projektu: 795 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

SZACUNKOWY KOSZT EKSPLOATACJI ROCZNIE (Przyjęto przyjęto użytkowanie w okresie od 1 listopada do 31 marca, tj. 5 miesięcy):

- energia elektryczna (oświetlenie i nadmuch) 7 000 zł/m-c, czyli 35 000 zł rocznie

- ogrzewanie ok. 15 000 zł/m-c, czyli 75 000 zł rocznie

- sprzątanie i administrowanie 600 zł/m-c, czyli 3 000 zł rocznie

- konserwacja nawierzchni 300 zł/m-c, czyli 1 500 zł rocznie

- naprawy bieżące, konserwacja ogólna 100 zł/m-c, czyli 500 zł rocznie

- demontaż i montaż po okresie użytkowania 5000 zł x 2, czyli 10 000 zł rocznie

- składowanie i przechowywanie poza sezonem 300 zł x 8 m–cy = 2 400 zł rocznie

- okresowa wymiana powłoki ochronnej (10 000 zł co cztery lata) = 2 500 zł rocznieŁĄCZNY SZACUNKOWY ROCZNY (SEZONOWY) KOSZT EKSPLOATACJI: 129 900 zł

ŁĄCZNY SZACUNKOWY ROCZNY (SEZONOWY) DOCHÓD: 100 000 zł*

* przy założeniu, że cena za godzinę wynosi 200 zł**, godzin płatnych w tygodniu jest 25, w miesiącu 100, w sezonie 500 (patrz pkt.4 uzasadnienia dla realizacji projektu)

**odpłatność za godziny 17-22 w dni powszednie dla klubów i stowarzyszeń sportowych wynika z cennika za dotychczasowe korzystanie z samego boiska przed ewentualnym pokryciem go halą pneumatyczną. Realizacja inwestycji nie powoduje nowych kosztów za korzystanie z boiska pokrytego balonem.


Całkowity koszt eksploatacji: 130 000,00 zł

Załączniki

  • rzut z lokalizacją projektu i przykładowy rysunek techniczny.pdf