slacek - zmiany z 2017-01-31 11:50:31
Powrót do projektu

Kurs komputerowy dla dorosłych Cyfrowe Młociny

status: Zgłoszony


Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem w sieci : edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, podpis cyfrowy, załatwianie spraw w urzędach przez internet, zapoznanie się z ePuap, portale społecznościowe, e-banking, bezpieczeństwo w sieci.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Zajęcia odbywać się będą w budynku ponauczycielskim

ul. Samogłoska 9a lub w szkole SP 77

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia mogą być prowadzone w budynku powstającego Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Samogłoska 9

lub w budynku szkoły SP77


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia ogólnodostępne dla dorosłych mieszkańców Młocin i osiedla Młociny

Zajęcia powinny odbywać odbywać się w późnych godzinach popołudniowych np. od 18 do 20., co najmniej 1 raz w tygodniu (nie więcej niż dwa razy w tygodniu).


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu : eliminację wykluczenia cyfrowego dorosłych mieszkańców Młocin ( w tym seniorów).

propagowanie i naukę załatwiania spraw urzędowych przez internet, posługiwanie się podpisem cyfrowym.Aktywizację poprzez umiejętność bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.

Ilość godzin szkoleniowych na grupę 6-8 osobową to 30 godzin


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywizacja dorosłych mieszkańców i seniorów do łatwego i sprawnego załatwiania spraw urzędowych, komunikowania się i uczestniczenia w życiu społecznym w bezpieczny sposób.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

30 godzin 3-4 grupy 6-8 osobowe tj. max 120 godzin szkoleniowych.

Zakładając,że uczestnicy przychodzą z własnymi komputerami to koszt max. ok.12.000zł


Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki