slacek - zmiany z 2017-04-20 17:23:20
Powrót do projektu

Kurs komputerowy dla dorosłych Cyfrowe Młociny

status: Zgłoszony


Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem w sieci: edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, podpis cyfrowy, załatwianie spraw w urzędach przez internet, zapoznanie się z ePuap, portale społecznościowe, e-banking, bezpieczeństwo w sieci.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9197980165481579197980165482
szerokość geograficzna: 52.310748227598893107482275989

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Zajęcia odbywać się będą w budynku ponauczycielskim ul. Samogłoska 9a lub w szkole SP 77 9

Istotne informacje o lokalizacjiZajęcia mogą być prowadzone w budynku powstającego Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Samogłoska 9 lub w budynku szkoły SP77

Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówZajęcia ogólnodostępne

Projekt dla dorosłych mieszkańców Młocin i osiedla Młociny Zajęcia powinny odbywać . Zajęcia będą odbywać się w późnych co najmniej raz w tygodniu, nie więcej niż dwa razy, w godzinach popołudniowych np. od 18.00 do 20.00, co najmniej 1 raz w tygodniu (nie więcej niż dwa razy w tygodniu)w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone wraz z terminami przez realizatora projektu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany, SP nr 77 oraz stronie Facebook.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu : eliminację wykluczenia cyfrowego dorosłych mieszkańców Młocin (w tym seniorów) mieszkańców Młocin np. poprzez propagowanie i naukę załatwiania spraw urzędowych przez internetInternet, posługiwanie się podpisem cyfrowym.Aktywizację , aktywizację poprzez umiejętność bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych. Ilość godzin szkoleniowych na grupę Planuje się utworzenie 4 grup szkoleniowych (6-8 osobową to 30 godzinos. w grupie), po 30 godzin szkoleniowych na grupę. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do przeprowadzenia zajęć, tj. laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktywizacja dorosłych mieszkańców i seniorów do łatwego i sprawnego załatwiania spraw urzędowych, komunikowania się i uczestniczenia w życiu społecznym w bezpieczny sposób.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych30 godzin 3-4 grupy 6-8 osobowe tj. max 120 godzin szkoleniowych. Zakładając,że uczestnicy przychodzą z własnymi komputerami to koszt max. ok.12.000zł

- 8 laptopów x 2 000,00 zł - 16 000,00 zł,

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1 500,00 zł

- Wynagrodzenie koordynatora (przygotowanie projektu -wyłonienie wykonawców, promocja, przygotowanie umów i innej niezbędnej dokumentacji, rozliczenie projektu) 48 godzin x 65 zł/h +19% = 3 712,80 zł

- Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia 120 godzin x 65 zł/h +19% = 9 282,00 zł

- Środki na promocję - 800,00 zł

- Środki czystości - 800,00 zł

- Opłata za media - 900,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 32 995,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki