wsurala - zmiany z 2017-06-12 12:13:12
Powrót do projektu

Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska

status: Zgłoszony


Park Górczewska bardzo się zmienia jednak wciąż jest tam za mało drzew i atrakcji dla mieszkańców. Ten projekt ma na celu zmienić ten stan rzeczy i oprócz drzew doda do parku ławki, zielony tunel, stolik do piłkarzyków, huśtawkę dla niepełnosprawnych oraz hamaki miejskie.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Park Górczewska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest przestrzenią miejską dostępną dla wszystkich bez żadnych ograniczeń. Wszystkie elementy projektu ( oprócz huśtawki dla niepełnosprawnych z przyczyn oczywistych) są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

W naszym parku przede wszystkim brakuje drzew.

Projekt zakłada posadzenie:

-15 drzewek owocowych: jabłoń oraz leszczyna,

-30 drzew liściastych i iglastych różnego typu- większych

-naturalnego zielonego tunelu, który jest atrakcją dla dziecki i daje cień w upalne dni

-postawienie dwóch zestawów ławek integrujących gdzie mieszkańcy mogliby siedzieć na przeciwko siebie, co stwarza możliwość lepszego poznania się

-zamontowanie zewnętrznego betonowego stołu do piłkarzyków

- zamontowanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich pozwalającej niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym na jeszcze ciekawsze korzystanie z parku

-postawienie 2 dużych hamaków miejskich jako miejsce do relaksu dla całych rodzin.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Górczewska jest miejscem dla wszystkich mieszkańców i ich zwierząt. Do bycia parkiem z prawdziwego zdarzenia brakuje mu jeszcze większej ilości drzew.

Dodatkowo Park powinien bardziej zachęca osoby niepełnosprawne do korzystania z jego uroków dlatego zaproponowano tak dołożenie atrakcji dla osób na wózkach inwalidzkich.

Innymi atrakcjami będą ławki integracyjne, hamaki miejskie czy stoisko piłkarzyków, tak aby mieszkańcy mogli lepiej się poznać i wspólnie spędzać czas.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

-15 drzewek owocowych: jabłoń, leszczyna 10 000 zł

-30 drzew liściastych i iglastych różnego typu- większych 30 000 zł ( szerokośc pnia 20 z nich to min 15 cm pozostałe mogę byc innej szerokości)

-zielony tunel 4200 zł

-postawienie dwóch ławek integrujących gdzie mieszkańcy mogliby siedzieć na przeciwko siebie, 15 000 zł

-zamontowanie zewnętrznego betonowego stołu do piłkarzyków z prętami ze stali nierdzewnej bez konieczności wmurowania 7 000 zł

- zamontowanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzki 26 000 zł.

-postawienie 2 dużych hamaków miejskich jako miejsce do relaksu dla całych rodzin 15 000 zł ( 5 tyś hamak plus 2 500 mocowanie).

- dokumentacja projektowa 20 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 127 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt konserwacji elementów 8000 zł

koszt utrzymania zieleni 27000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 35 000,00 zł

Załączniki