Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-01-30 15:54:30
Powrót do projektu

LETNIE KINO NAD STAWAMI

Letnie kino nad stawami

status: Zgłoszony


LETNIE KINO NAD STAWAMI - projekt 9 seansów filmowych na świeżym powietrzu, prezentujących twórczość wybitnych reżyserów kina światowego ubiegłego wieku. Seanse filmowe będą odbywać się w piątki lub soboty w lipcu, sierpniu, jeden we wrześniu 2018. Przed każdym seansem krótki quiz z nagrodami dotyczący twórczości poszczególnych reżyserów.

Gdzie: boisko szkolne przy Parku Cietrzewia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.923833238921369238332389214
szerokość geograficzna: 52.2019046357773962019046357774

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Przewidywana lokalizacja realizacji projektu (planowane seanse w piątki bądź soboty wieczorem; dostępność w poszczególne dni do potwierdzenia):

i) to łatwy dostęp dla wykonawcy projektu (transport sprzętu potrzebnego do przeprowadzania projekcji filmowych,

ii) to możliwość uczestnictwa dla osób mających problemy z poruszaniem się po nieutwardzonej/ równej powierzchni,

iii) zapewnia ew. dostęp do infrastruktury szkoły (prąd, woda),

iv) nie jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych (zakłócanie spokoju)


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • integracja lokalna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Uniwersalny i ogólnodostępny charakter projektu wynika z jego kulturalnego charakteru i może być atrakcyjną propozycją dla wszystkich grup mieszkańców. Projekt nie stwarza barier w dostępności, będzie realizowany w łatwo dostępnej przestrzeni publicznej Starych Włoch.

Projekt zawiera także istotny element integracyjny (wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców z różnych grup wiekowych).


Pełny opis projektu

LETNIE KINO NAD STAWAMI to projekt dziewięciu seansów filmowych na świeżym powietrzu, prezentujących twórczość wybitnych reżyserów kina światowego ubiegłego wieku, każdy wieczór poświęcony będzie innemu twórcy. Spotkania w letnim kinie to przypomnienie / zapoznanie mieszkańców z wybranymi dziełami kinematografii, w przyjemnej, sąsiedzkiej atmosferze w letnie, weekendowe wieczory. Seanse filmowe będą odbywać się w piątki lub soboty w lipcu, sierpniu (po cztery w obydwóch miesiącach), oraz jeden we wrześniu 2018. Każdy seans będzie poprzedzony krótkim konkursem/ quizem dotyczącym twórczości reżysera i filmu, który będzie w danym dniu wyświetlany. Dla zwycięzca każdego z dziewięciu konkursów (po jednym przed każdym seansem) otrzyma nagrodę o wartości ok. 100 zł. Każdy wieczór to udział ok. 150-200 uczestników, dla których zorganizowane zostaną miejsca siedzące (np. leżaki).Całość organizacji poszczególnych pokazów powinna być zlecona jednemu wykonawcy, którego zadaniem będzie w szczególności:

i) wynajęcie, transport, rozstawienie, podłączenie i składanie ekranu i innych urządzeń niezbędnych do realizacji pokazów,

ii) wynajęcie, transport, rozstawienie i składanie miejsc siedzących (np. leżaków) dla widzów kina,

iii) dostarczenie i odtwarzanie filmów,

iv) ubezpieczenie sprzętu, filmów, imprezy (jeśli będzie to konieczne)

v) wynajem filmów od dystrybutorów,

vi) przygotowanie pytań quizowych oraz krótkiej informacji o poszczególnych reżyserach i prezentowanych filmach,

vii) oraz inne czynności niezbędne do realizacji tego typu przedsięwzięcia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

LETNIE KINO NAD STAWAMI to łatwy kontakt z kulturą najwyższej próby i dodatkowa możliwość poznania się i integracji mieszkańców. W rejonie Starych Włoch nie było do tej pory tego typu wydarzeń, których prawdziwa wartość (oprócz założonego poziomu artystycznego i organizacyjnego) polega na jej lokalnym charakterze. To ma być wartościowe kino, do którego można dostać się pieszo, w którym spotka się sąsiadów i znajomych z okolicznych ulic.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

przybliżony koszt każdej z dziewięciu projekcji:

- 4000 zł - koszty transportu, wynajmu, rozstawienia i złożenia ekranu oraz siedzeń/leżaków (w tym koszt wynajęcia i transportu 200 leżaków to 1000 zł; wynajem ekranu to wydatek ok. 3000 zł; preferowana wielkość ekranu to 10x14 metrów)

- 1000 zł - koszt wypożyczenia filmu (średni założony budżet; w zależności od wybranego tytułu ceny jednostkowe mogą się różnić)

- 900 zł - koszt wynajmu/ udostępnienia boiska szkolnego (opłata na rzecz szkoły; dostępność i odpłatność boiska do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły)

- 500 zł - koszt przygotowania, wydrukowania i dostarczenia informacji (ulotka; min. 500 słów; dot. wybranego reżysera i prezentowanego filmu) oraz opracowania pytań do quizu (wraz z odpowiedziami; 2-3 pytania zamknięte) powinna być dostarczona do Urzędu Dzielnicy min. z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej projekcji.

- 100 zł - nagroda dla zwycięzcy quizuŁĄCZNIE: 6500 zł /seans


Całkowity koszt projektu: 58 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki