Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-04-19 12:42:19
Powrót do projektu

Nowa forma książki - czytniki e-booków i e-booki w Przystanku Książka

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zakup 5 czytników e-booków oraz 150 tytułów e-booków (tytułów wskazanych

przez zainteresowanych na stronie internetowej Biblioteki, usługa „zaproponuj zakup”).

Zarówno czytniki jak i e-booki będą udostępniane nieodpłatnie. Chcemy, by biblioteka była miejscem

nowoczesnym, przyjaznym czytelnikowi oraz otwartym na oczekiwania odbiorców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9827494621277
szerokość geograficzna: 52.217577988901

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ul. Grójecka 42, 02-320 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione czytniki e-booków oraz e-booki dostępne będą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy,

a udostępniane w godzinach otwarcia Biblioteki Przystanek Książka na zasadach Regulaminu

Biblioteki Publicznej. Zapis do Biblioteki oraz korzystanie ze zbiorów są bezpłatne.


Pełny opis projektu

Biblioteka Publiczna jest miejscem bezpłatnego dostępu do kultury, miejscem którego misją jest

popularyzowanie czytelnictwa. E-booki są nową formą książki, która przyjęła się i rozpowszechnia

coraz bardziej. Warto, by w bibliotece publicznej ta forma książki zaistniała i była dostępna dla

wszystkich mieszkańców dzielnicy, którzy coraz częściej dopytują o taką usługę (wzorem innych

dzielnic Warszawy). Projekt zakłada zakup 5 czytników e-booków oraz 150 tytułów e-booków

(tytułów wskazanych przez zainteresowanych na stronie internetowej Biblioteki, usługa „zaproponuj

zakup”). Zarówno czytniki, jak i e-booki będą udostępniane nieodpłatnie. Chcemy, by biblioteka była

miejscem nowoczesnym, przyjaznym czytelnikowi oraz otwartym na oczekiwania odbiorców


Uzasadnienie dla realizacji projektu

E-booki i audiobooki mają wiele zalet. Zazwyczaj są tańsze niż papierowe książki, a na jednym

urządzeniu można zapisać jednocześnie wiele tytułów. Znaczący wpływ na chęć obcowania z

e-bookami i audiobookami, ma również rozwój nowych technologii i rosnąca mobilność Polaków.

Coraz mniej czasu mamy na czytanie w domowym zaciszu, ale staramy się wykorzystać efektywnie

minuty, godziny spędzane w środkach komunikacji miejskiej czy w dalekiej podróży. Dzięki

pozyskanym zbiorom Biblioteka będzie mogła nadal pełnić funkcję wielofunkcyjnego centrum

informacyjno-edukacyjno-kulturalnego, otwartego na potrzeby społeczeństwa na poziomie lokalnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

5 czytników x 750 zł = 3750 zł

(5 x kabel USB; ładowarka w komplecie)

5 x etui ochronne x 60 zł = 300 zł

150 tytułów e-booków x 30 zł vol = 4500 zł

Razem: 8550 zł


Całkowity koszt projektu: 8 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zabezpieczenie i ewentualna naprawa sprzętu oraz minimalne zwiększone zużycie prądu


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki