Wydział Informatyki_Białołęka - zmiany z 2017-04-14 11:39:14
Powrót do projektu

100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Białołęki + dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Białołęka. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Obszar dzielnicy Białołęka

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom dzielnicy Białołęka zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli skorzystać z lekcji z udziałem lektora na żywo i uzyskają dostęp do lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji z materiałami z lekcji.Z uwagi na naturę poszczególnych form uczestnictwa, zachodzą następujące ograniczenia w liczbie możliwych uczestników dla każdego poziomu.

- udział w lekcjach na żywo w pomieszczeniu udostępnionym przez Dzielnicę - 20 osób

- udział w internetowych transmisjach na żywo z lekcji - 100 osób

- dostęp do materiałów z lekcji oraz aplikacja - 500 osób


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom dzielnicy Białołęka możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu.Każdy z poziomów obejmie 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 100 lekcji).Lekcje będą się odbywać w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy lokalizacji i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie wyznaczona przez jednostkę weryfikującą projekt, w miarę możliwości lokalowych, po konsultacji z autorem projektu.Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut i będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu.Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Zawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu.Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych.Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Białołęka odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez zatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lekcje w formie webinarium na 4 poziomach:

400 zł x 25 lekcji x 4 poziomy= 40000 złSzacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:

- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,

- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji

- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy.

40 000 zł

Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:

- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),

- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,

- ujednolicone logowanie,

- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji.Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu.

2000 złSUMA: 82 000 zł


Całkowity koszt projektu: 82 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik do projektu - wyjaśnienia i doprecyzowania w formie pytań i odpowiedzi.pdf