Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 19:14:23
Powrót do projektu

Ursusowskie Niedźwiadki niedźwiadki na Muralachmuralach

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje przygotowanie i realizację 5 wielkoformatowych grafik (murali) przedstawiających niedźwiadki, będące odwiecznym symbolem Dzielnicy Ursus, na ścianach budynków na terenie Dzielnicy Ursus. Celem projektu jest ożywienie i wzbogacenie miejskiego pejzażu dzielnicy.
Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Budynki będące własnością m.st. Warszawy: ul. Szancera 5, ul. Szancera 7, ul. Dzieci Warszawy 45, ul. Regulska 22a, ul. 1 Maja 13.

Istotne informacje o lokalizacji

Do uzgodnienia.
Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sztuka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

"Ursusowskie Niedźwiadki niedźwiadki na Muralachmuralach" jest projektem całkowicie dostępnym i otwartym dla wszystkich mieszkańców. Korzystanie z niego nie ograniczają żadne przepisy typu godziny otwarcia czy warunki uczestnictwa.


Pełny opis projektu

Murale tworzone na ścianach budynków są coraz popularniejsze na całym świecie. W wielu europejskich miastach organizowane są Festiwale Murali, podczas których swoje dzieła tworzą najznakomitsi artyści światowej sławy.

Projekt "Ursusowskie Niedźwiadki niedźwiadki na Muralachmuralach" zakłada realizację trzech pięciu wielkoformatowych grafik na ścianach budynków mieszących się na terenie dzielnicy Dzielnicy Ursus. Lokalizacje budynków murali na których powstaną murale budynkach będą wybrane tak, aby ekspozycja była widoczna dla jak największej liczby mieszkańców.

Niedźwiadki umieszczone na muralach są symbolem DzielnicyUrsusa, dlatego też pozwolą mieszkańcom na utożsamianie się z miejscem, w którym żyją i mieszkają. Świadczą one również o otwartości kulturalnej dzielnicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zalety projektu "Ursusowskie Niedźwiadki niedźwiadki na Muralachmuralach":

- ciekawa atrakcja dla mieszkańców Dzielnicydzielnicy, odwiedzających miasto turystów oraz przejeżdżających przez Ursus mieszkańców innych miejscowości;

- utożsamianie się mieszkańców z miejscem z dzielnica, w której mieszkają;

- ożywienie miejskiego pejzażu dzielnicy;

- stworzenie znaków charakterystycznych dla Dzielnicy Ursus.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe wyceny:

- zakup praw autorskich do projektów graficznych

- rusztowanie (transport, montaż/demontaż, dzierżawa, siatki zabezpieczające)

- farby i grunt

- materiały malarskie (pędzle, wałki, piony, sznurki, kuwety, spraye, etc)

- szablony i wydruki projektów

- kierownik projektu

- malarze (wynagrodzenie, ubezpieczenie od wypadków, diety)Całkowita powierzchnia pięciu ścian budynków: 2000m22000 m2

Całkowity koszt 1m2 wynosi 100zł1 m2 wynosi 100,00 zł.
Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki