Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 13:21:01
Powrót do projektu

Klasyka kina na osiedlu Astronautów - LETNIE KINO PLENEROWE

status: Zgłoszony


Organizacja dwóch plenerowych pokazów filmowych z klasyki kina. Filmy (nie epatujące wulgaryzmami ani przemocą) przeznaczone będą dla szerokiej publiczności – mieszkańców osiedla i osób przyjezdnych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9761807322502
szerokość geograficzna: 52.182879405465

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ogrodzone boisko o trawiastej nawierzchni znajdujące się pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Tańskiego 5 i 7, a ul. Astronautów 6.

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko znajduje się na działce ewidencyjnej nr 25/6 z obrębu 20407, należącej do m.st. Warszawy. Teren zarządzany jest przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową WSM „Ochota” (spółdzielnia wydała pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie terenu na realizację projektu; zgoda w załączeniu).


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • rozrywka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne pokazy kina plenerowego dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Teren dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych. Dobrany gatunek filmów (np. kino familijne, stare kino) zainteresować może różnych odbiorców, a treści niesione przez filmy dostosowane będą do różnych grup wiekowych (od dzieci po seniorów), w związku z czym nie będzie w nich scen przemocy ani wulgaryzmów. Teren boiska pomieścić może kilkuset widzów.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zorganizowanie dwóch pokazów filmowych kina plenerowego. Wybrane zostaną filmy o bardzo dobrych recenzjach, a jednocześnie odpowiednie dla różnych grup odbiorców - bez przemocy i wulgaryzmów np. z gatunku kina familijnego lub starego kina. Pokazy odbędą się w letnie wieczory. Optymalnymi miesiącami ze względu na wcześniej zapadający zmrok będą sierpień i początek września; wówczas pokazy mogłyby się rozpocząć około godziny 20:00 i zakończyć około 22:00.Jeżeli na kilka godzin przed pokazem wiadomo byłoby, że bardzo złe warunki pogodowe uniemożliwią projekcje w plenerze (huragan, gwałtowne burze, nieustające intensywne opady) pokaz przeniesiony zostanie do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów, o czym znajdzie się informacja na terenie boiska (pierwotnej lokalizacji projektu). Sala gimnastyczna na te cele udostępniona zostanie nieodpłatnie, a jedynym kosztem z tym związanym będzie wynagrodzenie za nadgodziny pracy szkolnego dozorcy.Po pokazie przewidziane jest uprzątnięcie terenu.Pomysł projektu powstał przy szczególnym uwzględnieniu seniorów zamieszkujących osiedle Astronautów, zapewnione zostaną zatem dla widzów wygodne miejsca siedzące (krzesła z oparciem). Młodsi widzowie będą mogli oglądać pokazy również na przyniesionych przez siebie kocach lub matach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Astronautów do niedawna było białą plamą na mapie wydarzeń kulturalnych we Włochach. Poza filią Biblioteki Publicznej na osiedlu nie działa żadna jednostka o charakterze kulturalnym, stąd potrzeby mieszkańców w tym zakresie są spore i niezaspokojone.Zorganizowany latem 2016 roku piknik pokazał, że jest duże zapotrzebowanie i zainteresowanie takimi wydarzeniami. Kino plenerowe będzie okazją do spotkań mieszkańców i integracji sąsiedzkiej sprzyjającej zacieśnianiu więzi społeczności lokalnej.Mieszkańcy osiedla to w dużej mierze seniorzy, którzy nie odwiedzają kin plenerowych organizowanych w ramach Filmowej Stolicy Lata, stąd pomysł, by tym razem kino plenerowe stało się bardziej dostępne (lokalizacyjnie i tematycznie) dla tej grupy mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na 1 pokaz filmowy składa się:

- ekran, film, transport, instalacja, obsługa - 3000 zł

- prawa ZAiKS -1500 zł

- uprzątnięcie terenu po pokazie - 300 zł

- wynajęcie krzeseł (7zł/szt) x 100szt - 700 zł

- ewentualne wynagrodzenie za nadgodziny pracy dozorcy szkoły - 100zł

- druk plakatów promocyjnych A4 w kolorze (do wieszania na klatkach osiedla) - 300złKoszt 1 pokazu filmowego: 5900 zł

Koszt 2 pokazów filmowych: 11800 zł


Całkowity koszt projektu: 11 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki