Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 12:30:02
Powrót do projektu

Multimedialna szkoła angielskiego on-line dla mieszkańców dzielnicy Włochy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Włochy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.940048694610596
szerokość geograficzna: 52.17327372413597

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Obszar dzielnicy Włochy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom dzielnicy Włochy zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji. Dostęp do obu platform dystrybuowany będzie w formie jednorazowych kodów, za pośrednictwem jednostek podległych Urzędowi Dzielnicy Włochy. Wystarczy, że chętni zgłoszą się do najbliższej jednostki, gdzie będą mogli otrzymać kod dostępu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom dzielnicy Włochy możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na trzech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Każdy z poziomów obejmie 50 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 150 lekcji). Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut. Z uwagi na charakter lekcji, liczba słuchaczy jest co do zasady nieograniczona.Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa.Wymagania dotyczące oprogramowania to:

a. Interfejs w języku polskim.

b. Zamieszczone materiały dostosowane do materiałów lekcji online. Słownictwo zgodne z tematem zajęć, które odbyły się danego dnia oraz słownictwo i wyrażenia na następną lekcję.

c. Możliwość tworzenia własnych multimedialnych materiałów, w tym automatyczne generowanie plików audio (słowa / zwroty / zdania) przez słuchaczy i dzielenie się nimi w grupach.

d. Aplikacja dostępna na telefonach komórkowych (minimum na platformach Android oraz iOS) oraz przez stronę www.

e. Nauka metodą multimedialnych fiszek - wyposażonych w nagrania wymowy oraz przykłady.

f. Inteligentny system powtórek (materiał jest powtarzany w optymalnych odstępach).

g. Możliwość podziału słuchaczy na grupy.

h. Możliwość podglądu i weryfikacji stopnia opanowania materiału przez grupę oraz przez nauczyciela.

i. Atutem będzie możliwość dostępu do multimedialnych baz nauki w innych językach (w tym niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, norweski) - dla tych, którzy preferują naukę innych języków.Dostęp do lekcji, nagrań oraz aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych, które będą do odebrania w jednostkach podległych Urzędowi Dzielnicy Włochy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Włochy, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem, odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.

Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez pracy, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lekcje w formie webinarium na poziomie podstawowym:

200 zł x 50 lekcji = 10000 złLekcje na poziomie średnio zaawansowanym:

200 zł x 50 lekcji = 10000 złLekcje na poziomie zaawansowanym:

200 zł x 50 lekcji = 10000 złSzacowany koszt jednej lekcji uwzględnia wynagrodzenie lektora oraz zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (koszt obsługi platformy / utrzymania symetrycznego łącza o wysokiej przepustowości).Zakup licencji do aplikacji dla nielimitowanej liczby użytkowników w obrębie Dzielnicy.

25 000 złDystrybucja kodów dostępu

3000 złDruk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu.

1000 złSUMA: 59 000 zł


Całkowity koszt projektu: 59 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki