Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:22:21
Powrót do projektu
Multimedialna szkoła angielskiego on-line

25 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców dzielnicy Włochy + dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

status: Zgłoszony


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Włochy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9400486946105969400486946106
szerokość geograficzna: 52.17327372413597173273724136

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Obszar dzielnicy Włochy

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom dzielnicy Włochy zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli korzystać skorzystać z lekcji z udziałem lektora na żywo i uzyskają dostęp do lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji . Dostęp do obu platform dystrybuowany będzie w formie jednorazowych kodów, za pośrednictwem jednostek podległych Urzędowi Dzielnicy Włochy. Wystarczy, że chętni zgłoszą się do najbliższej jednostki, gdzie będą mogli otrzymać kod dostępu.z materiałami z lekcji.Z uwagi na naturę poszczególnych form uczestnictwa, zachodzą następujące ograniczenia w liczbie możliwych uczestników dla każdego poziomu.

- udział w lekcjach na żywo w pomieszczeniu udostępnionym przez Dzielnicę - 20 osób

- udział w internetowych transmisjach na żywo z lekcji - 100 osób

- dostęp do materiałów z lekcji oraz aplikacja - 500 osób


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom dzielnicy Włochy możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na trzech czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu.Każdy z poziomów obejmie 50 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 150 100 lekcji).Lekcje będą się odbywać w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy lokalizacji i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie wyznaczona przez jednostkę weryfikującą projekt, w miarę możliwości lokalowych, po konsultacji z autorem projektu.Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut . Z uwagi na charakter lekcji, liczba słuchaczy jest co do zasady nieograniczonai będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu.Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Wymagania dotyczące oprogramowania to: a. Interfejs w języku polskim. b. Zamieszczone materiały dostosowane do materiałów lekcji online. Słownictwo zgodne z tematem zajęć, które odbyły się danego dnia oraz słownictwo i wyrażenia na następną lekcję. c. Możliwość tworzenia własnych multimedialnych materiałów, w tym automatyczne generowanie plików audio (słowa / zwroty / zdania) przez słuchaczy i dzielenie się nimi w grupach. d. Aplikacja dostępna na telefonach komórkowych (minimum na platformach Android oraz iOS) oraz przez stronę www. e. Nauka metodą multimedialnych fiszek - wyposażonych w nagrania wymowy oraz przykłady. f. Inteligentny system powtórek (materiał jest powtarzany w optymalnych odstępach). g. Możliwość podziału słuchaczy na grupy. h. Możliwość podglądu i weryfikacji stopnia opanowania materiału przez grupę oraz przez nauczyciela. i. Atutem będzie możliwość dostępu do multimedialnych baz nauki w innych językach (w tym niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, norweski) - dla tych, którzy preferują naukę innych językówZawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu.Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych, które będą do odebrania w jednostkach podległych Urzędowi Dzielnicy Włochy.Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Włochy , a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem, odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez pracyzatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lekcje w formie webinarium na poziomie podstawowym4 poziomach: 200

400 zł x 50 lekcji = 10000 zł Lekcje na poziomie średnio zaawansowanym: 200 zł x 50 lekcji = 10000 zł Lekcje na poziomie zaawansowanym: 200 zł x 50 lekcji = 10000 25 lekcji x 4 poziomy= 40000Szacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:

- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,

- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji

- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (koszt obsługi platformy / utrzymania symetrycznego łącza o wysokiej przepustowości). Zakup licencji do aplikacji dla nielimitowanej liczby w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy. 25 000 zł Dystrybucja kodów dostępu 3000 zł

40 000 zł

Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:

- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),

- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,

- ujednolicone logowanie,

- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji.Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu. 1000

2000SUMA: 59 82 000 zł


Całkowity koszt projektu: 59 82 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki