slacek - zmiany z 2017-01-29 12:11:29
Powrót do projektu

Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży.

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zorganizowanie miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży aby umożliwić im poszerzanie swojej wiedzy,zapewnienie pomocy w nauce jak i zebranie odpowiednich materiałów umożliwiających im naukę.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Mediateka Start-Meta Ul. Szegedyńska 13A

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala do nauki pozalekcyjnej będzie dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia za wyrobieniem bezpłatnej karty członkostwa.Sala do nauki będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00-18:00.Maksymalna liczba osób w sali to 30.


Pełny opis projektu

Celem naszego projektu jest zorganizowanie miejsca oraz przyrządów potrzebnych do nauki a także odrabiania lekcji.Sala do tego będzie umiejscowiona w Mediatece na ulicy Szegedyńskiej 13A.Materiały potrzebne do zrealizowania projektu to : sala,krzesła,stoły,książki,komputery z dostępem do internetu,opiekun sali,osoba sprzątająca,tablice edukacyjne,oświetlenie,rozgłoszenie sali.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na bielanach nie ma wystarczającej liczby świetlic dla uczniów w których mogliby się spokojnie pouczyć danych przedmiotów i/albo odrobić prace domową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

-Krzesła razy 30 + stoły razy 6 ok.10 tys zł

-Książki ok. 5 tys zł

-Opiekun sali + sprzątaczka 7 tys zł brutto

-wi-fi ok. 100 zł

-komputer razy 4 ok.10 tys zł

-tablice edukacyjne ok. 1000 zł

-odnowienie/przemeblowanie sali ok.5 tys zł

-możliwa opłata za wynajem sali ok. 2-4 tys zł

-rachunek za prąd ok. 2 tys zł


Całkowity koszt projektu: 44 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zapłata pracownikom sali-7 tys zł miesięcznie

Rachunek za prąd-ok. 2 tys zł miesięcznie

Koszt wi-fi- 100 zł miesięcznie

Ewentualne koszty naprawy zniszczonych przedmiotów-500 zł miesięcznie


Całkowity koszt eksploatacji: 115 200,00 zł

Załączniki