slacek - zmiany z 2017-04-20 08:27:20
Powrót do projektu

Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zorganizowanie miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży, aby umożliwić im poszerzanie swojej wiedzy, zapewnienie pomocy w nauce jak i zebranie odpowiednich materiałów umożliwiających im naukę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9418725967407239418725967407
szerokość geograficzna: 52.2913544511958652913544511959

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13A

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala do nauki pozalekcyjnej będzie dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia za wyrobieniem bezpłatnej karty członkostwa. Sala do nauki będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00-18:00. Maksymalna liczba osób w sali to 30.

Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego prowadzone w jednej ze szkół publicznych w dzielnicy Bielany (XXXIX Liceum Ogólnokształcące). Dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Bielan. Informacja o projekcie oraz o rekrutacji na zajęcia będzie umieszczona na: stronie Dzielnicy Bielany oraz Facebooku urzędu. Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie poprzez stronę internetową szkoły lub w szkole (sekretariat 8:00 - 16:00). Zajęcia będą bezpłatne. Jedne zajęcia będą trwały 2 godziny, dwa razy w tygodniu, w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018. Liczba uczniów objęta projektem wynosi 40.


Pełny opis projektu

Przed rozpoczęciem projektu, sala do zajęć zostanie odpowiednio odnowiona i wyposażona. Projekt obejmuje 10 szkół. Liczba osób uczestniczących w projekcie to 40 (dwie grupy po 20 osób). Liczba tygodni zajęć- 38, liczba godzin zajęć (2 grupy x 4 godziny x 38 tygodni) 304 godziny.1. Zajęcia będą dedykowane dla uczniów w wieku 13-17 lat.

2. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego w formie odrabiania prac domowych będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

3. Czas trwania projektu od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r.

4. Chętni do wzięcia udziału w zajęciach będą podzielni na dwie grupy.

5. Maksymalna liczba osób w jednej grupie to 20.

6. O przyjęciu do grupy będzie decydować kolejność zgłoszeń.

7. Zgłoszenia na zajęcia będą przyjmowane przez stronę internetową szkoły lub w sekretariacie szkoły.

9. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych po zajęciach lekcyjnych.

11. Rekrutacje opiekunów grup:

- ogłoszenia rekrutacyjne lektorów będą zamieszczone na stronie szkoły i dzielnicy.

- w rekrutacji będą mogli wziąć udział wszyscy chętni spełniające powyższe warunki, również pracownicy ZS nr 119.

- rekrutacja odbędzie się najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Bielanach nie ma wystarczającej ilości świetlic, w których uczniowie pobliskich bielańskich szkół mogliby się pouczyć, uczyć i przygotować do szkolnych lekcji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- Krzesła 30szt. + stoły 6szt. - ok.10 000,00 zł - Książki, pomoce naukowe - ok. 5 000,00 zł - Opiekun sali + osoba sprzątająca - ok. 7 000,00 zł - Montaż wi-fi - ok. 100,00 zł - Komputery 4 szt. - ok. 10 000,00 zł - Tablice edukacyjne - ok. 1 000,00 zł - Odnowienie/przemeblowanie sali - ok. 5 000,00 zł - Możliwa opłata za wynajem sali ok. 2 000,00 - 4 000,00 zł - Rachunek za prąd ok. 2 000,00 zł

Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć – 19 600 zł

Dostosowanie Sali do zajęć-11 000 zł

Wynagrodzenie koordynatora projektu – 2 600 zł

Wynagrodzenie prowadzących zajęcia 19 760 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 4 248 zł

Reklama – 600 zł

Zakup środków czystości – 600 zł

Opłata za media – 700 złzałącznik nr 1 - szczegółowy kosztorys projektu


Całkowity koszt projektu: 44 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki

  • 2240 kosztorys.xls