Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-06 13:22:06
Powrót do projektu

Nasadzenia zieleni na ulicach Starych Włoch - nowe drzewa, krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy

status: Zgłoszony


Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na wybranych ulicach Starych Włoch - zarówno ruchliwych jak np. ul. Popularna, Kleszczowa, jak i mniejszych jak np. ul. Śląska, Czereśniowa. Celem jest dodatkowe zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.920511484146118
szerokość geograficzna: 52.21081498805949

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ulice Starych Włoch: m.in. ul. Popularna, ul. Kleszczowa, ul. Chrobrego, ul. Techników i mniejsze uliczki jak np. ul. Śląska, Czereśniowa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny, gdyż jego realizacja przewidziana jest w przestrzeni publicznej, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na dokonaniu nasadzeń zieleni na wybranych ulicach Starych Włoch - zarówno tych większych jak ul. Popularna, Chrobrego, Kleszczowa czy Techników jak i mniejszych (np. ul. Czereśniowa, Śląska).

Posadzone zostaną zarówno drzewa (np. kasztanowce czerwone,głóg, jesiony), jak i ozdobne krzewy (np. róże, bukszpany, budleje), kwiaty oraz bluszcze/pnącza. Roślinność będzie kwitnąć o różnych porach roku. Wykorzystane zostaną także elementy małej architektury ogrodowej.

Część z posadzonej zieleni będzie się charakteryzować zdolnościami fitoremediacyjnymi (pochłanianie zanieczyszczeń jak CO2 czy mikropyłów).Elementy projektu:

- opracowanie szczegółowej mapa nasadzeń zieleni na poszczególnych ulicach Starych Włoch

- zakup sadzonek i elementów małej architektury ogrodowej

- wykonanie nasadzeń


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki nasadzeniom na włochowskich ulicach pojawi się więcej drzew, kwitnących krzewów, kwiatów i pnączy. Poprawi to estetykę dzielnicy w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy. Dodatkowo zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia, a także dawać dodatkowy cień mieszkańcom podczas upałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie drzew: ok. 28 800 zł

Posadzenie krzewów, kwiatów i pnączy: 18 000 zł

Zakup elementów do ekspozycji roślin (pergole, trejaże i inne elementy małej architektury ogrodowej): 1800 zł


Całkowity koszt projektu: 48 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni publicznej


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • 1_starewlochy.pdf