Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-24 12:37:24
Powrót do projektu

Nasadzenia zieleni na ulicach Starych Włoch - nowe drzewa, krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy

status: Zgłoszony


Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na wybranych ulicach Starych Włoch - zarówno ruchliwych jak np. ul. Popularna, KleszczowaCegielniana, jak i mniejszych jak np. ul. Śląska, CzereśniowaPłużańska, Naukowa, Gryczana, Starowiejska. Celem jest dodatkowe zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9205114841461189205114841461
szerokość geograficzna: 52.210814988059492108149880595

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ulice Starych Włoch: m.in. ul. Popularna, ul. Kleszczowa, ul. Chrobrego, ul. Techników i mniejsze uliczki jak np. ul. Śląska, Czereśniowa Cegielniana, Płużańska, Naukowa, Gryczana, Starowiejska.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny, gdyż jego realizacja przewidziana jest w przestrzeni publicznej, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na dokonaniu nasadzeń zieleni na wybranych ulicach Starych Włoch - zarówno tych większych jak :

ul. Popularna , Chrobrego, Kleszczowa czy Techników jak i mniejszych (np. ul. Czereśniowa, Śląska). Posadzone zostaną zarówno drzewa (np. kasztanowce czerwone,głóg, jesiony), jak i ozdobne krzewy (np. róże, bukszpany, budleje), kwiaty oraz bluszcze/pnącza. Roślinność będzie kwitnąć o różnych porach roku. Wykorzystane zostaną także elementy małej architektury ogrodowej. Część z posadzonej zieleni będzie się charakteryzować zdolnościami fitoremediacyjnymi (pochłanianie zanieczyszczeń jak CO2 czy mikropyłów). Elementy projektu: - opracowanie szczegółowej mapa nasadzeń zieleni na poszczególnych ulicach Starych Włoch - zakup sadzonek i – kwitnące krzewy i pnącza na trejażach/elementach architektury ogrodowej (ok. 200 m2)

ul. Cegielniana – pnącza ozdobne kwitnące na ogrodzeniu wzdłuż glinianki (ok. 70 m2)

ul. Płużańska – skwer na rogu ul. Przesmyk – 5 drzew (np. jabłonie purpurowe/wiśnia kanzan)

ul. Naukowa – krzewy róży piennej/drzewka różane (np. róża ciemnoróżowa na pniu, drzewko różane odm. Excelsa) – 16 sztuk

ul. Gryczana – małe drzewa – 6 sztuk (np. surmia bignoniowa Nana)

ul. Starowiejska róg ul. Czereśniowej – krzewy okrywowe (np. róże marathon) ok. 10 m2Elementy projektu:

- opracowanie projektu wykonawczego nasadzeń dla poszczególnych lokalizacji

- zakup sadzonek

- zakup elementów małej architektury ogrodowej

- wykonanie nasadzeń

- pielęgnacja roczna


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki nasadzeniom na włochowskich ulicach pojawi się więcej drzew, kwitnących krzewów, kwiatów i pnączy. Poprawi to estetykę dzielnicy w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy. Dodatkowo zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia, a także dawać dodatkowy cień mieszkańcom podczas upałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPosadzenie drzew: ok. 28 800 zł Posadzenie krzewów, kwiatów i pnączy: 18 000 zł Zakup elementów do ekspozycji roślin (pergole, trejaże i inne elementy małej architektury ogrodowej): 1800 zł

Koszt przygotowania projektu wykonawczego nasadzeń dla poszczególnych ulic: 15 000 zł

Nasadzenie krzewów i pnączy na ul. Popularnej (200 m2): 23100 zł

Zakup elementów małej architektury ogrodowej: 2400 zł

Nasadzenia pnączy na ul. Cegielnianej (70 m2): 8085 zł

Nasadzenie 5 drzew na ul. Płużańskiej róg ul. Przesmyk: 4250 zł

Nasadzenia róż na ul. Naukowej – 1600 zł

Nasadzenia 6 drzew na ul. Gryczanej: 5100 zł

Nasadzenia krzewów na ul. Starowiejskiej róg ul. Czereśniowej ok. 10 m2 – 1155 zł

Koszt rocznej pielęgnacji 11 drzew: 1980 zł

Koszt rocznej pielęgnacji krzewów: 4075 zł

Oznakowanie projektu – 2500 złCałkowity koszt projektu: 69 245 zł


Całkowity koszt projektu: 69 245,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni publicznej zasadzonych drzew i krzewów: 6055 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 5006 055,00 zł

Załączniki