Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-03 12:25:03
Powrót do projektu

Tangramy – wspólne granie i głów łamanie

status: Zgłoszony


Tangramy to łamigłówka z Chin wymagająca twórczego myślenia – to doskonałe ćwiczenie umysłu. Zorganizowanie spotkania, podczas którego uczestnicy będą wspólnie układać tangramy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.973369777202606
szerokość geograficzna: 52.18485254697804

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 227, ul. Astronautów 17

Istotne informacje o lokalizacji

Tangramy będą dostępne na terenie szkoły Szkoły Podstawowej nr 227. Wykorzystanie tangramów do wspólnego grania podczas zorganizowanego wieczoru tematycznego. Na co dzień dostęp i możliwość wypożyczenia w określonych godzinach działania szkoły i po wcześniejszej rezerwacji u opiekuna.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Tangramy na co dzień będą w budynku SP nr 227 i w czasie trwania zajęć lekcyjnych będą mogli korzystać z nich uczniowie będący pod opieką nauczyciela.

2. Dostęp w czasie pozalekcyjnym dla zainteresowanych będzie na terenie szkoły, w określonych godzinach i wcześniejszej rezerwacji u opiekuna tangramów w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Tangramy będą udostępniane lokalnej społeczności podczas imprez plenerowych.

4. Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość wypożyczenia tangramów przez osoby fizyczne i instytucje z naszej dzielnicy po wpłaceniu kaucji.

5. W przypadku zniszczenia osoba / instytucja korzystająca z tangramów będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy w wysokości odpowiadającej poniesionej stracie lub do odkupienia tangramów.


Pełny opis projektu

W projekcie planujemy zakupienie gier z tangramami, kart do tangramów i tangramów różnej wielkości. Podczas wieczoru z tangramami (np. od 16.00 do 19.00) uczestnicy będą wspólnie układać tangramy ucząc się twórczego myślenia.Przykładowe zdjęcia gier i tangramów w załączniku (bez wskazania sprzedawcy)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tangramy to nie tylko świetna zabawa, ale także genialna łamigłówka rozwijająca twórcze myślenie. Celem gry jest ułożenie przedstawionych figur wzorów w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie 7 części tangramów. Zakupienie zestawu tangramów i kart wzorów z możliwością wypożyczenia umożliwi wszystkim miłośnikom tej gry wykorzystanie jej podczas różnorodnych spotkań lokalnych społeczności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup tangramów 1000 zł

Jedzenie (pizza) dla uczestników 16 szt x 45 zł = 720 zł

Promocja projektu: 150 zł (plakaty i nalepki na pudełka z tangramami)

wszystkie podane kwoty są kwotami brutto


Całkowity koszt projektu: 1 870,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • 1_tangram_grnanie.JPG
 • 2_tangram_karty.png
 • 3_Tangram_uloz.jpg
 • 4_tangram_15.jpg
 • 5_tangram_drewniany.jpg
 • 6_Tangramy_magnetyczne.jpg