WSW_Włochy - zmiany z 2017-04-14 14:02:14
Powrót do projektu

Tangramy – wspólne granie i głów łamanie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Tangramy to łamigłówka z Chin wymagająca twórczego myślenia – to doskonałe ćwiczenie umysłu. Zorganizowanie spotkania, podczas którego uczestnicy będą wspólnie układać tangramy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9733697772026069733697772026
szerokość geograficzna: 52.18485254697804184852546978

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 227, ul. Astronautów 17

Istotne informacje o lokalizacji

Tangramy będą dostępne na terenie szkoły Szkoły Podstawowej nr 227. Wykorzystanie tangramów do wspólnego grania podczas zorganizowanego wieczoru tematycznego. Na co dzień dostęp i możliwość wypożyczenia w określonych godzinach działania szkoły i po wcześniejszej rezerwacji u opiekuna.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Tangramy na co dzień będą w budynku SP nr 227 i w czasie trwania zajęć lekcyjnych będą mogli korzystać z nich uczniowie będący pod opieką nauczyciela.

2. Dostęp w czasie pozalekcyjnym dla zainteresowanych będzie na terenie szkoły, w określonych godzinach i wcześniejszej rezerwacji u opiekuna tangramów w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Tangramy będą udostępniane lokalnej społeczności podczas imprez plenerowych.

4. Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość wypożyczenia tangramów przez osoby fizyczne i instytucje z naszej dzielnicy po wpłaceniu kaucji.

5. W przypadku zniszczenia osoba / instytucja korzystająca z tangramów będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy w wysokości odpowiadającej poniesionej stracie lub do odkupienia tangramów.


Pełny opis projektu

W projekcie planujemy zakupienie gier z tangramami, kart do tangramów i tangramów różnej wielkości. Podczas wieczoru z tangramami (np. od 16.00 do 19.00) uczestnicy będą wspólnie układać tangramy ucząc się twórczego myślenia.Przykładowe zdjęcia gier i tangramów w załączniku (bez wskazania sprzedawcy)Osoba opiekująca się tangramami na terenie szkoły będzie robiła to nieodpłatnie.

Warunki na jakich opiekun tangramów będzie się nimi zajmował nie zostały ściśle sprecyzowane na etapie wniosku. Będzie to przedmiotem ustaleń z Dyrektorem SP 227.

Założenia do regulaminu wypożyczeń zostały sformułowane we wniosku - w związku z tym, że gry będą znajdowały się na terenie szkoły szczegóły zostaną ustalone z Dyrektorem SP227.

Dyrektor SP 227 wyraził zgodę na realizację projektu na terenie szkoły (załącznik do Wniosku).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tangramy to nie tylko świetna zabawa, ale także genialna łamigłówka rozwijająca twórcze myślenie. Celem gry jest ułożenie przedstawionych figur wzorów w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie 7 części tangramów. Zakupienie zestawu tangramów i kart wzorów z możliwością wypożyczenia umożliwi wszystkim miłośnikom tej gry wykorzystanie jej podczas różnorodnych spotkań lokalnych społeczności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup tangramów 1000 zł

Jedzenie (pizza) dla uczestników 16 szt x 45 zł = 720 zł

Promocja projektu: 150 zł (plakaty i nalepki na pudełka z tangramami)

wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

zakup tangramów i gier logicznych.


Całkowity koszt projektu: 1 870,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • 1_tangram_grnanie.JPG
 • 2_tangram_karty.png
 • 3_Tangram_uloz.jpg
 • 4_tangram_15.jpg
 • 5_tangram_drewniany.jpg
 • 6_Tangramy_magnetyczne.jpg