slacek - zmiany z 2017-01-31 09:25:31
Powrót do projektu

Kino pod chmurką

status: Zgłoszony


Kino plenerowe, ogólnodostępny, w parku Kępa Potocka, czerwiec/lipiec, pokazy co 2 tygodnie

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka

Istotne informacje o lokalizacji

Park Kępa Potocka, konkretne miejsce zostanie ustalone biorąc pod uwagę rodzaj wydarzenia


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Godziny wieczorne, wstęp otwarty, bezpłatne, dla wszystkich zainteresowanych


Pełny opis projektu

-Kino plenerowe ze zorganizowaną przestrzenią w parku

-Bez ograniczeń wiekowych

-Filmy wybrane w drodze głosowania

-Dzielnica Bielany posiada potrzebny sprzęt; ekran pneumatyczny, projektor multimedialny, nagłośnienie plenerowe, zadaszenie sprzętu, agregat prądotwórczy wraz z benzyną, okablowanie

-Należy zapewnić; licencje na publiczne projekcje filmów, ochronę terenu,promocję w ramach projektu Filmowej Stolicy Lata, ubezpieczenie imprezy OC


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Podczas debaty i warsztatów kreatywnych młodzież aktywna lokalnie, prowadzonych przez fundację Civis Polonus, zostało zgłoszone zainteresowanie tym projektem


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Jeden pokaz, włączając wszystkie koszta, 5 tysięcy złotych

Planowane 4 pokazy


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki